Các loại trường học ở Anh QuốcTổng Quát Tất cả trẻ em ở England trong độ tuổi 5-16 đều được đi học miễn phí ở trường quốc lập và học theo 1 chương trình giảng dạy quốc gia. Những trường này được chia ra làm các loại sau:
  • Community schools: Trường cộng đồng - được quản lý bởi Hội

Đơn xin ăn trưa Miễn Phí ở trường học Anh QuốcFree School Meals là dự án cung cấp bữa ăn trưa miễn phí cho trẻ em đi học ở các trường Anh Quốc. Các vị phụ huynh có thể tiết kiệm tới £390/năm nếu đủ điều kiện. Các bé phải đi học toàn thời gian (full-time) và bố mẹ phải là người đang được nhận một