Mỗi loại visa đều có yêu cầu và quy định riêng. Bạn nên đọc và tìm hiểu về loại visa mà bạn định xin. Dưới đây là quy trình gửi đơn và xét duyệt hồ sơ xin visa. Đơn Xin ( Application Form) Hầu hết đơn xin visa vào Anh đều phải điền qua mạng tại địa

Lệ phí xin visa phụ thuộc vào từng loại visa. Lệ phí này có thể thay đổi bất cứ lúc nào, dưới đây là bảng lệ phí được cập nhật vào thời điểm viết bài. Bạn có thể kiểm tra lại bằng cách hỏi trực tiếp Đại Sứ Quán nước sở tại.

Hoàn trả lệ phí

Lệ phí thị

Những công dân mang quốc tịch Việt Nam đều phải xin visa nếu muốn đến Anh Quốc để du lịch, học tập và làm việc. Anh Quốc có 4 loại thị thực visa để cho phép người nước ngoài nhập cư vào đây
  • Loại thị thực visa thông thường : loại thị thực này áp dụng

Nếu bạn được Đại Sứ Quán cấp visa không có nghĩa là bạn chắc chắn 100% được vào nước Anh. Visa chỉ là tấm vé để đến sân bay của Anh Quốc. Tại đây, các nhân viên nhập cư sẽ kiểm tra các thông tin của bạn trước khi cho phép vào nước hoặc từ chối bạn

Hỏi: Vợ chồng tôi đều là công dân Việt Nam. Năm 2009 vợ tôi sang Mỹ du học, trong lúc học bên Mỹ vợ tôi đã sinh con bên đó, hiện nay con tôi đã 7 tháng tuổi có khai sinh mang quốc tịch Mỹ, được cấp hộ chiếu Mỹ, vài tháng nữa vợ và con tôi sẽ về Việt

Hỏi: Tôi là người Việt Nam lấy chồng Pháp và hiện đang sinh sống tại Pháp. Hiện tôi vẫn chưa nhập quốc tịch Pháp, và còn hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng. Tôi đã sinh con vào tháng 3/2011. Hai vợ chồng tôi có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt

Các bài khác...