Kết hôn và đăng ký kết hôn là hai công việc luôn gắn chặt với mỗi cá nhân khi xây dựng gia đình riêng cho mình, thủ tục đăng ký kết hôn bởi vậy là một vấn đề rất quan trọng mà mỗi chúng ta phải nắm vững để đảm bảo các quyền và lợi ích của mình. Là

Theo quy định tại Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Thông tư 27/2007/TT- BCA(A11) ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành thì Hộ chiếu (bao gồm hộ chiếu ngoại giao, hộ

Trang này giải thích về cách nộp đơn xin thị thực nếu quý vị muốn đi từ Việt Nam đến một số quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung và các vùng lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh. Đại sứ quán Anh tại Hà Nội chấp nhận đơn xin thị thực thay mặt cho

Khi các giấy tờ của quý vị và (nếu đơn của quý vị được chấp thuận) thị thực của quý vị đã sẵn sàng để nhận lại, chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị bằng điện thoại hoặc email. Khi đó quý vị có thể nhận lại giấy tờ của mình từ trung tâm tiếp nhận đơn xin

Thời gian xét duyệt thị thực visa vào AnhTiêu chuẩn dịch vụ Chúng tôi có các tiêu chuẩn dịch vụ cho việc xét duyệt đơn xin thị thực Vương quốc Anh tại Việt Nam. Các tiêu chuẩn của chúng tôi gồm việc giải quyết:
  • 90% đơn không thuộc diện định cư trong vòng 3 tuần, 98% trong vòng 6 tuần và

VietHome.co.uk đã có nhiều bài viết hướng dẫn mọi người tự làm đơn và liên hệ với chính phủ. Bạn không phải thuê luật sư để xin visa. Hầu hết các thủ tục giấy tờ ở Anh Quốc đều có thể tự làm như báo thuế, xin quốc tịch, khiếu kiện.... Hãy cẩn thận

Các bài khác...