Luật mới áp dụng cho đơn xin visa khi đã ở lại quá hạn cho phépTừ tháng 10 năm 2012, nếu bạn ở quá hạn visa 28 ngày thì bạn sẽ không được quyền xin gia hạn thêm visa nữa. Việc thay đổi này sẽ áp dụng đối với các đơn xin ở các tuyến như:
  • The points-based system (Hệ thống tính điểm): visa dành cho sinh viên, cho

Những luật nhập cư áp dụng riêng cho người Bulgari và Romania Hiện nay các cửa hàng, nail shop của người Việt bắt đầu nhận nhân viên đến từ các nước Châu Âu, trong đó có Bulgari và Romania. Mặc dù 2 nước này thuộc khối EU nhưng ở Anh, họ lại bị giới hạn quyền lợi và các chính sách nhập cư ở Anh áp dụng với họ