Bạn có phải xin visa vào Anh Quốc không?

Những công dân mang quốc tịch Việt Nam đều phải xin visa nếu muốn đến Anh Quốc để du lịch, học tập và làm việc.

Anh Quốc có 4 loại thị thực visa để cho phép người nước ngoài nhập cư vào đây

 • Loại thị thực visa thông thường : loại thị thực này áp dụng cho những công dân thuộc các nước Phải Xin Visa ( Visa Nationals). Bạn có thể xem danh sách các nước ở bên dưới.
 • Giấy chứng nhận quyền nhập cư (Entry Certificate): Giấy này áp dụng cho các nước không thuộc danh sách phải xin visa ( Non-visa Nationals). Các nước này nằm ngoài khối EEA và Thuỵ Sỹ.
 • EEA Family Permit: Giấy phép được phát cho các thành viên có vợ/chồng/người thân mang quốc tịch trong khối EEA.
 • Giấy miễn thị thực: được phát cho những người nằm trong luật Immigration Act 1971 quy định như các nhân viên ngoại giao...

Các đảo Channel Islands và  Isle of Man không thuộc Vương Quốc Anh và họ có luật cũng như chính sách nhập cư riêng. Tuy nhiên các văn phòng cấp visa của Anh Quốc vẫn cấp visa để mọi người đến được 2 đảo này.

Điều kiện để xin visa nhập cư vào Anh

Phụ thuộc vào quốc tịch và lí do vào Anh Quốc, bạn có thể sẽ phải xin visa trước khi có thể vào đây. Nếu bạn mang quốc tịch thuộc các nước trong danh sách non-visa national, bạn sẽ cần phải xin visa nếu bạn muốn ở lại Anh trên 6 tháng.

Một số nước không cần phải xin visa nếu họ chỉ transit ( chuyển tiếp chuyến bay) trong 1 khoảng thời gian ngắn để đến 1 nước khác.

Bạn sẽ không cần xin visa nếu bạn mang quốc tịch thuộc khối EEA hoặc Thuỵ Sĩ.
 

Các nước thuộc EEA

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, the Republic of Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and the UK. Mặc dù Iceland, Liechtenstein và Norway không thuộc khối EU nhưng công dân các nước này có mọi quyền lợi giống như công dân trong EU và họ có quyền sống, làm việc và học tập ở Anh Quốc .

Các nước thuộc diện phải xin visa khi vào Anh Quốc:
 • Afghanistan
 • Albania
 • Algeria
 • Angola
 • Armenia
 • Azerbaijan
 • Bahrain
 • Bangladesh
 • Belarus
 • Benin
 • Bhutan
 • Bolivia
 • Bosnia Herzegovina
 • Burkina Faso
 • Burma
 • Burundi
 • Cambodia
 • Cameroon
 • Cape Verde
 • Central African Republic
 • Chad
 • People's Republic of China (unless they hold a passport issued by Hong Kong Special Administrative Region or Macao Special Administrative Region)
 • Colombia
 • Comoros
 • Congo
 • Cuba
 • Democratic Republic of the Congo
 • Djibouti
 • Dominican Republic
 • Ecuador
 • Egypt
 • Equatorial Guinea
 • Eritrea
 • Ethiopia
 • Fiji
 • Gabon
 • Gambia
 • Georgia
 • Ghana
 • Guinea
 • Guinea Bissau
 • Guyana
 • Haiti
 • India
 • Indonesia
 • Iran
 • Iraq
 • Ivory Coast
 • Jamaica
 • Jordan
 • Kazakhstan
 • Kenya
 • Korea (North)
 • Kosovo
 • Kuwait
 • Kyrgyzstan
 • Laos
 • Lebanon
 • Lesotho
 • Liberia
 • Libya
 • Macau
 • Macedonia
 • Madagascar
 • Malawi
 • Mali
 • Mauritania
 • Moldova
 • Mongolia
 • Montenegro
 • Morocco
 • Mozambique
 • Nepal
 • Niger
 • Nigeria
 • Oman
 • Pakistan
 • Palestinian Territories
 • Peru
 • Philippines
 • Qatar
 • Republic of South Sudan
 • Republic of Sudan 
 • Russia
 • Rwanda
 • Sao Tome e Principe
 • Saudi Arabia
 • Senegal
 • Serbia
 • Sierra Leone
 • Somalia
 • South Africa
 • Sri Lanka
 • Sudan
 • Surinam
 • Swaziland
 • Syria
 • Taiwan (unless they hold a Taiwan passport which includes the number of the identification card issued by the competent authority in Taiwan)
 • Tajikistan
 • Tanzania
 • Thailand
 • Togo
 • Tunisia
 • Turkey
 • Turkmenistan
 • Uganda
 • Ukraine
 • United Arab Emirates
 • Uzbekistan
 • Vatican City
 • Venezuela (unless they hold a Venezuelan passport which contains biometric information held in an electronic chip)
 • Vietnam
 • Yemen
 • Zambia
 • Zimbabwe
 • The territories formerly comprising the socialist Federal Republic of Yugoslavia

 

end faq