Thời gian xét duyệt thị thực visa vào Anh

Tiêu chuẩn dịch vụ

Chúng tôi có các tiêu chuẩn dịch vụ cho việc xét duyệt đơn xin thị thực Vương quốc Anh tại Việt Nam. Các tiêu chuẩn của chúng tôi gồm việc giải quyết:

  • 90% đơn không thuộc diện định cư trong vòng 3 tuần, 98% trong vòng 6 tuần và 100% trong vòng 12 tuần từ ngày nộp đơn; và
  • 95% đơn xinh định cư trong vòng 12 tuần và 100% trong vòng 24 tuần từ ngày nộp đơn.

Xin lưu ý rằng chúng tôi tính một tuần có 5 ngày làm việc

Nếu dịch vụ xét duyệt thị thực của chúng tôi gặp tình trạng chậm trễ, chúng tôi sẽ công bố thông tin tại website này để giải thích tình hình. Quý vị có thể tìm thấy các thông tin gần đây tại bên phải của trang này.

Nếu chúng tôi đã xét duyệt đơn xin thị thực của quý vị lâu hơn 3 tuần (đối với thị thực không thuộc diện định cư) hoặc 3 tháng (đối với thị thực định cư), và chúng tôi chưa công bố thông tin giải thích về sự chậm trễ này, thì quý vị có thể liên hệ với dịch vụ thông tin thị thực của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không phản hồi lại câu hỏi của quý vị nếu quý vị liên hệ với chúng tôi trước khi mốc thời gian này bị vượt quá.

Kết quả thực hiện của chúng tôi gần đây

Hướng dẫn của chúng tôi về thời gian xét duyệt thị thực có thông tin cập nhật về thời gian xử lý đơn xin thị thực Vương quốc Anh tại mỗi trung tâm tiếp nhận đơn xin thị thực theo từng loại thị thực. Chúng tôi cập nhật thông tin này hàng tháng.
Thời gian xét duyệt bắt đầu khi chúng tôi nhận được đơn xin thị thực hoàn chỉnh, lệ phí thị thực, hộ chiếu và các giấy tờ hỗ trợ của quý vị, và quý vị đã nạp thông tin sinh trắc của mình. Quá trình này kết thúc khi chúng tôi đưa ra quyết định đối với đơn của quý vị và hộ chiếu của quý vị sẵn sàng để nhận lại.

Quý vị có thể sử dụng thông tin này như hướng dẫn về thời gian đối với việc xét duyệt đơn xin thị thực của mình , Tuy vậy, chúng tôi không thể đảm bảo rằng đơn của quý vị sẽ được xử lý trong thời gian đó. Điều này là vì hoàn cảnh đặc thù của mỗi trường hợp.

 

Thời gian xét duyệt hồ sơ gửi từ Hà Nội ( dữ liệu trong tháng 6 năm 2012)

vietnamese newspaper in uk

newspaper for vietnamese in uk

 

Thời gian xét duyệt hồ sơ gửi từ Thành Phố Hồ Chí Minh (dữ liệu trong tháng 6 năm 2012)

Vietnamese UK newspaper

 

end faq

 Theo Bộ Nội Vụ