Nhận lại giấy tờ, hồ sơ sau khi xin thị thực

Khi các giấy tờ của quý vị và (nếu đơn của quý vị được chấp thuận) thị thực của quý vị đã sẵn sàng để nhận lại, chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị bằng điện thoại hoặc email. Khi đó quý vị có thể nhận lại giấy tờ của mình từ trung tâm tiếp nhận đơn xin thị thực phù hợp. Quý vị sẽ cần trình biên lai của mình. Quý vị cũng có thể bố trí để giấy tờ của mình được gửi trả qua dịch vụ thư tín.

Nếu quý vị muốn chúng tôi gửi lại bất kỳ giấy tờ nào, quý vị phải nộp bản sao cùng giấy tờ gốc khi tới cuộc hẹn tại trung tâm tiếp nhận đơn xin thị thực. Chúng tôi sẽ không gửi trả bất kỳ giấy tờ nào không được sao chụp.

Một người được chỉ định có thể thay mặt đến nhận lại giấy tờ cho quý vị. Họ sẽ cần cung cấp thư ủy nhiệm do quý vị ký, biên lai và giấy tờ chứng thực nhân thân.

Nếu quý vị đến nhận lại thị thực, quý vị cần kiểm tra trước khi rời khỏi trung tâm tiếp nhận đơn xin thị thực để đảm bảo rằng thị thực này:

  • có thông tin cá nhân đúng của quý vị;
  • nêu chính xác mục đích chuyến đi tới Vương quốc Anh; và
  • có hiệu lực cho ngày quý vị dự kiến đi.

Nếu quý vị nghĩ rằng có điều gì sai sót đối với thị thực của mình, xin quý vị thông báo ngay với nhân viên của chúng tôi. Một cách khác là quý vị liên hệ với dịch vụ thông tin thị thực của chúng tôi ngay.

 

Theo Bộ Nội Vụ