Cách gửi đơn xin visa

Mỗi loại visa đều có yêu cầu và quy định riêng. Bạn nên đọc và tìm hiểu về loại visa mà bạn định xin. Dưới đây là quy trình gửi đơn và xét duyệt hồ sơ xin visa.

Đơn Xin ( Application Form)

Hầu hết đơn xin visa vào Anh đều phải điền qua mạng tại địa chỉ: http://www.viethome.co/v/visa4uk. Một số nước khác phải điền đơn bằng giấy.

Đơn xin phải được điền bằng tiếng Anh, nếu bạn không biết tiếng Anh, bạn có thể nhờ người phiên dịch hộ.

Các giấy tờ gửi kèm theo đơn có thể gửi bản gốc bằng tiếng địa phương, nhưng phải có thêm bản tiếng Anh đi kèm. 1 số giấy tờ quan trọng cần phải đi công chứng.

Bạn phải tự gửi đơn, không ai có thể làm thay cho bạn. Họ có thể giúp bạn điền đơn xin nhưng bạn phải kí tên chứng nhận trong đơn, cam kết các thông tin bạn khai là đúng sự thật.

Nơi nhận đơn xin visa

Mặc dù bạn đã điền đơn qua mạng, bạn vẫn sẽ phải đến nơi tiếp nhận đơn để cung cấp dấu vân tay, ảnh cá nhân ( Biometric Information - Dữ liệu sinh trắc học ). Đồng thời bạn cũng phải cung cấp các giấy tờ gốc để hỗ trợ đơn xin như hộ chiếu, sổ tiết kiệm ...

Điều gì sẽ xảy ra sau khi nộp đơn ?

Nếu các nhân viên xét duyệt hồ sơ không thể quyết định nhanh chóng, họ sẽ gọi bạn đến để phỏng vấn và tìm hiểu thêm.

Hồ sơ xin visa sẽ được xử lý trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi đơn xin của bạn được tiếp nhận.

Hồ sơ sẽ bị từ chối nếu bạn cung cấp thiếu thông tin, giấy tờ hoặc nhân viên xét duyệt nghi ngờ bạn gian dối.  Bạn có thể sẽ bị cấm xin visa vào Anh trong vòng 10 năm.

 Nếu đơn của bạn bị từ chối, bạn sẽ có quyền:

 • Khiếu nại
 • Yêu cầu xem xét lại đơn ( nếu bạn xin dưới Hệ Thống Xét Điểm - points-based system)
Trẻ em có phải cung cấp Dữ Liệu Sinh Trắc Học không?

Trẻ em 5 tuổi và trên 5 tuổi sẽ phải cung cấp dữ liệu sinh trắc học. Trẻ em từ 5 đến 16 tuổi sẽ phải có người lớn đi kèm theo. 

Trẻ em dưới 5 tuổi không phải cung cấp dữ liệu sinh trắc học.

Những ai không phải cung cấp Dữ Liệu Sinh Trắc Học?
 • Trẻ em dưới 5 tuổi.
 • diplomats appointed to a mission in the UK or travelling through the UK to a country where they are accredited;
 • foreign government ministers and officials in their delegation travelling to the UK on their government's official business; 
 • United Nations (UN) officials holding UN travel documents who are travelling on official UN business;
 • people applying for a certificate of entitlement to right of abode in the UK;
 • people applying for visas for other Commonwealth countries and British overseas territories;
 • certain internationally recognised organisations on official business;
 • exempt members of the Commonwealth Forces going on a posting or training in the United Kingdom;
 • dependents of exempt members of the Commonwealth Forces who are going on a posting only.  (If the main applicant is attending a course in the UK, the dependents will need to submit their biometric data).
Bạn có phải cung cấp Dữ Liệu Sinh Trắc Học mỗi lần xin visa hay không?

Có. Mỗi lần xin visa là bạn phải làm thủ tục này. Nếu bạn là người thường xuyên đến Anh, bạn có thể xin loại visa dài hạn.

 

 

 end faq