Thời gian rất quý giá đối với mỗi sinh viên. Nhưng công việc làm thêm có thể giúp các bạn có khoản tiền dự phòng và cũng như có được những trải nghiệm thực tế. Harry Becker, 21 tuổi, đang học khóa lịch sử và chính trị tại trường Đại học Sheffield

Rất nhiều du học sinh tìm kiếm những công việc làm thêm trong thời gian học tập tại Anh Quốc. Đây là một cách tốt không những để du học sinh có thêm một khoản thu nhập mà còn giúp bạn có thêm những kinh nghiệm thực tế. Làm thêm cũng là cách nhanh