Viethome.co.uk xin gửi tới các bạn thông tin cần thiết để đăng kí kết hôn khi bạn ở Anh Quốc. Bài viết hướng dẫn thủ tục xin visa theo diện kết hôn sẽ được cung cấp trong thời gian tới. Độ tuổi được phép kết hôn ở Anh Quốc?
Theo luật pháp của Vương