Hướng dẫn làm đơn xin Bộ Nội Vụ xem xét lại visa kết hôn đã bị từ chối

Như Viethome.co.uk đã đưa tin, Bộ Nội Vụ vừa công bố sẽ xem xét lại các đơn xin visa bảo lãnh theo diện kết hôn đã bị từ chối vì chưa đủ 21 tuổi. Đồng thời, họ sẽ trình lên chính phủ yêu cầu phục hồi lại luật cũ, chỉ tính từ 18 tuổi trở lên thay vì 21 như hiện nay. Và luật mới sẽ được áp dụng ngay trong tháng 11 năm nay.

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách làm đơn xin xem xét lại nếu bạn đã từng bị Bộ Nội Vụ từ chối visa kết hôn vì không đủ tuổi.

Nếu bạn bị từ chối vào khoảng thời gian 27 tháng 11 năm 2008 đến tháng 10 năm 2011 và lí do từ chối chỉ là không đủ 21 tuổi, bạn sẽ có quyền làm đơn xin xét lại. Nếu bạn xin gia hạn trong nước Anh, bạn nên điền tờ đơn

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/partners-other-family/review-decision.form.pdf

Đọc hướng dẫn điền đơn ở đây

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/partners-other-family/review-guidance-applicants.pdf

Và gửi về địa chỉ:

CLS12
Family Casework
PO BOX 3468
Sheffield
S3 8WA

Nếu bạn xin visa ngoài nước Anh, bạn phải điền tờ đơn VAF4A sau đây:

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/visas/vaf4a.pdf

Đọc hướng dẫn điền đơn ở đây:

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/visas/vaf2-8b-guidance.pdf.

Thời gian để nộp đơn xin xét lại là từ nay cho tới 31 tháng 5 năm 2012. Việc xem xét này hoàn toàn miễn phí, bạn sẽ không phải trả bất cứ khoản nào. Tuy nhiên nếu bạn xin vào sau ngày 31 tháng 5 năm 2012, bạn sẽ phải hoàn thành thủ tục và lệ phí như bình thường.