Thủ tục dán visa vĩnh viễn vào hộ chiếu Việt Nam

Bài viết dưới đây hướng dẫn những người muốn chuyển giấy visa cho phép định cư ở Anh sang hộ chiếu khác.

Nếu hộ chiếu cũ của bạn hết hạn, bạn không nhất thiết phải chuyển visa sang hộ chiếu mới. Bạn có thể mang cả 2 hộ chiếu khi đi xuất nhập cảnh ở Anh.

Xin hãy điền tờ đơn NTL ( No TIme Limit) tại đây http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/flr/ntlform0420091.pdf

( hướng dẫn điền Form http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/flr/ntlguide0420091.pdf)

và gửi tới

UK Border Agency
Leave to Remain - NTL
PO Box 502
Durham
DH99 1WG

hoặc bạn cũng có thể lên trực tiếp để xin ( lệ phí đắt hơn)

Nếu visa của bạn ghi bạn có quyền ở lại Anh vĩnh viễn ( Indefinite leave to remain) bạn phải điền mẫu đơn NTL

Nếu visa của bạn ghi bạn chỉ được ở lại Anh trong một khoảng thời gian có giới hạn ( limited leave to remain) thì bạn phải điền mẫu đơn TOC ( Transfer of Condition) tại đây http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/flr/toc1020091.pdf

Tôi cần gửi giấy tờ gì?

Mọi giấy tờ gửi đi phải là bản gốc. Bộ Nội Vụ sẽ không chấp nhận bản sao chép. Trong một số trường hợp ngoại lệ, Bộ Nội Vụ có thể chấp nhận bản sao nhưng phải được chứng nhận bởi chính công ty, tổ chức cấp phát giấy tờ đó. Bạn cũng phải viết kèm một lá thu giải thích vì sao không có bản gốc.

Chúng tôi sẽ gửi toàn bộ giấy tờ gốc theo địa chỉ bạn cung cấp. Nếu bạn có người đại diện( luât sư..) làm hồ sơ cho bạn, chúng tôi sẽ gửi về địa chỉ người đại diện đó.

Ảnh

Bạn cần cung cấp 2 bức ảnh theo tiêu chuẩn làm hộ chiếu, nếu bạn có người phụ thuộc đi kèm thì cũng phải cung cấp 2 ảnh cho mỗi người.

Xin hãy ghi tên của từng người đằng sau tấm ảnh.

Hộ Chiếu

Bạn cần gửi hộ chiếu hiện tại của bạn lên văn phòng Bộ Nội Vụ.

Giấy chứng nhận của cảnh sát

Nếu khi đến Anh bạn bị yêu cầu phải đi đăng kí với cánh sát ( thường áp dụng cho các nước hay có khủng bố), bạn cần phải cung cấp giấy chứng nhận này kèm theo đơn của mình.

Chứng minh địa chỉ

Bạn nên chứng minh mình vẫn ở Anh liên tục kể từ khi được cấp visa ở lại Anh vĩnh viễn.

Lệ phí

Lệ phí khi bạn gửi qua bưu điện là £200, còn nếu lên tận văn phòng làm việc và lấy ngay trong ngày là £600

Nếu bạn có người phụ thuộc đi kèm thì lệ phí tăng thêm £50 với hồ sơ làm qua bưu điện và £150 nếu lên tận nơi làm.