Theo một chiến lược mới nhằm giúp đường phố nước Anh an toàn hơn, cảnh sát sẽ có quyền phạt ngay tại chỗ đối với tài xế lái xe ẩu. Tài xế lái xe quá sát xe trước, lấn sang phần đường xe khác hay vượt ẩu có thể bị phạt ngay lập tức 100 bảng, không cần