California mở chương trình trợ cấp tối đa $25,000 cho doanh nghiệp nhỏ

SACRAMENTO, California (NV) – Trong dịch COVID-19, các doanh nghiệp nhỏ phải chịu nhiều khó khăn nhất vì phải đóng cửa hay phải thay đổi cách làm việc. Vì vậy, California có chương trình trợ cấp mới, bỏ ra $500 triệu để giúp các doanh nghiệp nhỏ vào đầu năm 2021.

california tro cap doanh nghiep nho 1
California ưu tiên trợ cấp cho các doanh nghiệp như nhà hàng. (Hình minh họa: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images)

Các doanh nghiệp nhỏ phải chịu nhiều giới hạn do các quy định y tế và an toàn trong đại dịch, ảnh hưởng nhiều đến chuyện làm ăn. Vì vậy, họ có thể nhận được tiền trợ cấp tối đa $25,000 vào đầu năm 2021 nếu được chọn.

Chủ doanh nghiệp có thể ghi danh cho chương trình trợ cấp này trong hai đợt. Đợt đầu bắt đầu từ ngày 30 Tháng Mười Hai đến 8 Tháng Giêng, và những tổ chức bất vụ lợi cũng có thể ghi danh.

Nếu được chọn, các doanh nghiệp nhỏ có thể được trợ cấp ít nhất $5,000 và tối đa là $25,000.

Điều kiện

1-Doanh nghiệp nộp đơn phải hoạt động trong dịch COVID-19.

2-Doanh nghiệp phải khai trương từ ngày 1 Tháng Sáu, 2019, hoặc trước đó.

3-Thu nhập mỗi năm trong khoảng $1,000 đến $2.5 triệu.

4-Doanh nghiệp phải bị ảnh hưởng vì các giới hạn y tế và an toàn trong dịch COVID-19.

5-Phải sử dụng tiền trợ cấp của tiểu bang cho các chi phí liên quan đến dịch COVID-19.

6-Doanh nghiệp phải có kế hoạch mở cửa lại rõ ràng khi tiểu bang California cho phép họ mở cửa lại.

Các giấy tờ cần nộp

1-Các doanh nghiệp phải nộp đơn ghi danh cho chương trình trợ cấp. Xin tải đơn tại trang web careliefgrant.com/wp-content/uploads/2020/12/Fillable-Business-Certifications-For-Profit-vFINAL-12.29.20-1.pdf.

2-Căn cước (ID) có hình do chính phủ cấp.

california tro cap doanh nghiep nho 1
Tiệm hớt tóc là một trong những doanh nghiệp được ưu tiên. (Hình: Valerie Macon/AFP via Getty Images)

3-Hồ sơ thuế mới nhất (năm 2019 hoặc năm 2018).

Những doanh nghiệp được chọn để nhận trợ cấp phải nộp thêm các giấy tờ như giấy phép thương mại, hay giấy chứng minh thành lập doanh nghiệp. Họ cũng phải nộp thêm giấy chứng minh từ ngân hàng.

Một doanh nghiệp có nhiều chi nhánh chỉ được ghi danh và nhận trợ cấp một lần.

Quá trình xét duyệt

Chương trình trợ cấp cho doanh nghiệp nhỏ của California này sẽ do tiểu bang xét duyệt từng doanh nghiệp. Những doanh nghiệp nộp đơn sớm hơn không có nghĩa là được chọn.

Công ty Lendistry sẽ thay mặt tiểu bang California để chọn những doanh nghiệp được trợ cấp.

Những doanh nghiệp có các điều kiện dưới đây sẽ được ưu tiên:

1-Nằm trong những khu vực chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tiêu chuẩn chọn sẽ dựa theo quy định an toàn của tiểu bang và tình trạng của quận hạt ra sao.

2-Mất thu nhập nhiều vì dịch COVID-19.

3-Thuộc các ngành nghề bị ảnh hưởng như bán lẻ, thực phẩm, sức khỏe, và chăm sóc bản thân như tiệm nail, tiệm tóc.

4-Các doanh nghiệp do phụ nữ hoặc người thiểu số hay cựu chiến binh làm chủ.

5-Các doanh nghiệp tại những khu có thu nhập thấp hay những vùng hẻo lánh.

Những điều cần lưu ý

Công ty Lendistry sẽ chọn những doanh nghiệp được trợ cấp theo hai vòng.

Trong vòng đầu tiên, các doanh nghiệp phải nộp đơn ghi danh cùng căn cước và hồ sơ thuế. Nếu được chọn vào vòng hai, các doanh nghiệp sẽ phải nộp thêm các giấy tờ cần thiết do Lendistry yêu cầu, trong đó có giấy phép thương mại.

Lendistry sẽ thay mặt tiểu bang California và gửi tiền trợ cấp đến các doanh nghiệp được chọn.

california tro cap doanh nghiep nho 1
Mẫu đơn phải được scan và gửi qua đường điện toán cho Lendistry như hình bên trái. Người ghi danh không được chụp hình đơn ghi danh. (Hình: CA Relief Grant)

Đợt ghi danh đầu tiên bắt đầu từ ngày 30 Tháng Mười Hai và kết thúc ngày 8 Tháng Giêng. Những doanh nghiệp chưa được chọn trong đợt đầu sẽ được đưa vào đợt thứ hai.

Tuy nhiên, California chưa công bố đợt ghi danh nhận trợ cấp cho doanh nghiệp nhỏ bắt đầu vào ngày nào.

Những doanh nghiệp có thu nhập từ $1,000 đến $100,000 mỗi năm sẽ nhận được trợ cấp $5,000.

Những doanh nghiệp có thu nhập từ $100,000 đến $1 triệu sẽ nhận được $15,000.

Những doanh nghiệp có thu nhập $1 triệu đến $2.5 triệu sẽ nhận được trợ cấp $25,000.

Các doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ cần thiết qua máy điện toán. Nếu không máy scan, tiểu bang California đề nghị họ sử dụng các “app” miễn phí như Genius Scan và Adobe Scan trên điện thoại để lưu các giấy tờ cần nộp vào máy điện toán. Người ghi danh không được chụp hình các hồ sơ cần nộp.

Để ghi danh và biết thêm chi tiết về chương trình trợ cấp cho doanh nghiệp nhỏ của California, xin vào trang web sbdc.mylendistry.com/grant

Nguồn: Người Việt