Chủ shop, doanh nghiệp được tặng tiền nếu giữ lại nhân viên Furlough

Ngày 8/7, Chính Phủ Anh vừa thông báo sẽ THƯỞNG cho các chủ doanh nghiệp £1000 cho mỗi nhân viên Furlough được quay lại làm việc.

Đây là khoản tiền trả trực tiếp cho chủ shop hoặc doanh nghiệp vì đã cố gắng giữ lại nhân lực.

Điều kiện để nhận được :
Nhân viên đó phải bị Furlough trước ngày 05/7/2020.

Nhân viên đó phải được quay lại làm việc qua Tháng 1/2021

Chủ doanh nghiệp sẽ nhận được £1000 cho mỗi nhân viên họ giữ lại.

Nếu cả 9 triệu lao động ở Anh Quốc quay lại làm việc, thì dự kiến Chính Phủ Anh sẽ tốn 9 Tỷ Bảng tiền thưởng cho các doanh nghiệp.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn được nhận thêm £1000/ cho mỗi lao động học nghề được nhận vào làm trong thời gian tới.

tho nail anh quoc nghe nail anh quoc