Ký tên cứu lấy ngôi nhà duy nhất dành cho người Việt cao niên tại Cambridge

An Lạc House: Đây căn nhà cao niên duy nhất dành cho người Việt Nam sẽ đóng cửa nếu không có tài trợ tiếp tục của chính quyền Cambridge. Mọi người có thể ký tên phản đối Council Cambridge tại đây: https://overmillroadbridge.org.uk/petition-save-an-lac-house/

Căn nhà này được thành lập là nhờ các nhân viên cộng đồng Việt Nam và người Việt trên Cambridge vào thập niên 90. Có khoảng 10 phòng và các tiện nghi chăm sóc các cụ già Việt Nam nếu thân nhân không có điều kiện giúp người cao niên thân thiết của mình.

Quay lại một chút quá khứ, làn sóng người Việt Nam đến Anh quốc là từ năm 1979. Lúc đầu chính phủ Anh chịu nhận khoảng 11 ngàn người tị nạn (thuyền nhân) từ các trại tị nạn Đông Nam Á. Sau đó là chấp nhận thêm 9,000 người theo tính cách bảo lãnh để đủ con số 20 ngàn người tị nạn VN là kể từ đó không còn chính sách giúp người tị nạn.

Những người Việt sang sau năm 2000 thì ít ai nghĩ tới vậy 11 ngàn người đầu tiên qua đây sống như thế nào? Khi chung quanh không có một tiệm ăn, một tiệm tạp hóa VN và không thấy bóng dáng người Việt đi ngoài đường.

Họ cũng như những người Việt bình thường tại Việt Nam. Không biết tiếng và không hiểu gì đời sống của nước Anh cả. Nên chính phủ Anh giúp đỡ ngân sách để thành lập cộng đồng Việt Nam. Đến năm 1988 là lên đến 30 cộng đồng Việt Nam tại nước Anh. Nếu không có cộng đồng Việt Nam lúc đó thì sẽ không có chùa Linh Sơn và nhà Thờ Việt Nam vào ngày hôm nay.

Cho đến năm 1989 chính sách nhận người tị nạn Việt Nam chấm dứt. Chính phủ thêm một lần là nhận thêm 2000 người tị nạn tại Hong Kong. Nếu không có chính sách này sẽ không có tiệm tạp hóa hay vài nhà hàng tại Mare Street vì trong số này đã thành ông bà chủ.

Tới năm 1996 là chấm dứt câu chuyện Việt Nam đối với người Anh nhưng xảy ra làn sóng di dân mới của người Việt sau năm 2000.

Theo thời gian chính phủ Anh cắt ngân sách và thiếu người làm, các cộng đồng đóng cửa. Một điều xin nói là tất cả 30 cộng đồng Việt Nam, nhà thờ, hội nhà Liên Việt, hội nhà New World và nhà An Lạc đều do người Việt nam được định cư tại Anh quốc góp sức thành lập. Đại sứ Việt Nam tại Anh chưa bao giờ tài trợ ngân sách cho các cộng đồng V . Nếu có một cộng đồng nào thì người viết rất tiếc không biết. Nhà An Lạc là do ban chấp hành người Việt tại Cambridge quản lý, giờ nước Anh rơi vào hoàn cảnh thắt lưng buộc bụng nên có những cái họ sẽ thẳng tay cắt bỏ. Nếu ai muốn giữ thì tự bỏ tiền túi.

Ban chấp hành nhà An Lạc ráng cố giữ căn nhà người cao niên Việt Nam. Họ làm hết khả năng của họ, không lợi nhuận, tính cách từ thiện, nếu sau này không còn thì không còn gì hối tiếc và không ai trách móc là tại sao không giữ những gì của người Việt Nam.

Ký Tên tại đây: https://overmillroadbridge.org.uk/petition-save-an-lac-house/

MỖI CHỮ KÝ ĐỀU CÓ GIÁ TRỊ! EVERY SIGNATURE COUNTS!

Viethome (Từ facebook: Duc Quan Tran)