Di trú Úc: Bổ sung thêm 32 ngành nghề vào danh sách được cấp visa tay nghềÚc vừa đưa vào Danh sách Ngành nghề được cấp Visa tay nghề thêm 32 ngành nghề để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho các công việc chuyên môn đang thiếu hụt nghiêm trọng tại nước này. Theo đó, chính phủ Úc đang triển khai các chương trình nhằm tìm