Các trường ở Hackney là an toàn nhất London Trong số hơn 1,609,000 bảng được chi bồi thường cho các chấn thương nghiêm trọng của trẻ tại trường trong 5 năm qua tại London, các trường của Hackney phải trả lượng ít nhất. Những số liệu thu thập bởi chuyên gia về sức khỏe và an toàn Dịch vụ Tư

Tổng Quát Tất cả trẻ em ở England trong độ tuổi 5-16 đều được đi học miễn phí ở trường quốc lập và học theo 1 chương trình giảng dạy quốc gia. Những trường này được chia ra làm các loại sau:
  • Community schools: Trường cộng đồng - được quản lý bởi Hội

Free School Meals là dự án cung cấp bữa ăn trưa miễn phí cho trẻ em đi học ở các trường Anh Quốc. Các vị phụ huynh có thể tiết kiệm tới £390/năm nếu đủ điều kiện. Các bé phải đi học toàn thời gian (full-time) và bố mẹ phải là người đang được nhận một