Người có hai bằng cấp được trả lương cao hơn ở Anh

Dữ liệu về mức thu nhập chính thức cho thấy sinh viên tốt nghiệp ở Anh cần có thêm một bằng sau đại học để có thu nhập đáng kể.

Số liệu về thu nhập của sinh viên tốt nghiệp cho thấy cho đến lúc 30 tuổi, sinh viên sau đại học thường kiếm được 9.000 bảng, hoặc nhiều hơn khoảng 40% so với những người không có bằng cấp. Con số này gấp đôi khoảng cách 4.500 bảng mỗi năm – khoảng 21% – giữa những người có một bằng đại học và người không có bằng đại học.

Số liệu năm 2018 về thu nhập của người tốt nghiệp đại học, do Bộ Giáo dục Anh công bố, cho thấy sinh viên tốt nghiệp trong độ tuổi từ 21 đến 30, mức lương thông thường là 25.000 Bảng, so với mức 21.000 Bảng của người không có bằng cấp.

Sự trì trệ về lương

Nhưng hiện tại với nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học hơn bao giờ hết, mức thu nhập cao nhất hiện nay cho những người học cao hơn, với sinh viên sau đại học thường là 30.000 Bảng.

Khoảng cách chênh lệch này diễn ra với tất cả những người đi làm, trong độ tuổi từ 16 đến 64, sinh viên sau đại học trung bình kiếm được 40.000 Bảng, so với 34.000 Bảng của sinh viên tốt nghiệp đại học và 24.000 Bảng là của người không bằng cấp.

Chính phủ Anh yêu cầu cần có một đánh giá mức liệu học phí đại học 9.250 Bảng mỗi năm ở Anh hiện tại có đáng giá hay không.

Số liệu chính thức mới nhất này cho thấy lợi thế đang thu hẹp giữa những người trẻ tốt nghiệp, khoảng cách lương hàng năm giữa người có bằng đại học và người không có bằng trong năm 2008 giảm từ 6.000 xuống 4.500 Bảng và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp làm những công việc “tay nghề cao” trong năm 2018 cũng thấp hơn.

Số liệu thu nhập cho thấy mức lương cho tất cả các cấp giáo dục đang đối mặt với một thập niên trì trệ và suy giảm trong thực tế.

Năm 2008, sinh viên tốt nghiệp kiếm được 24.000 Bảng – và đến năm 2018, nếu chỉ cần tính theo tốc độ lạm phát, con số đó đáng lẽ phải tăng lên khoảng 31.500 Bảng.

Nhưng sinh viên tốt nghiệp chỉ kiếm được khoảng 25.000 Bảng trong năm 2018, cho thấy thu nhập thực tế giảm đáng kể.

Đằng sau những số liệu quốc gia về sinh viên tốt nghiệp này là khoảng cách rất lớn – phụ thuộc vào giới, chủng tộc và thị trường việc làm khu vực. 

Thu nhập trung bình của sinh viên nữ tốt nghiệp, tính đến 30 tuổi, vào khoảng 24.500 Bảng, nhưng sinh viên nam tốt nghiệp thu nhập trung bình 28.000 bảng

Sinh viên da trắng tốt nghiệp thu nhập trung bình 26.000 bảng, trong khi thu nhập trung bình của sinh viên da đen là 22.000 Bảng

Sinh viên “first-class degree” (có thể hiểu là tốt nghiệp loại ưu) kiếm được 27.000 bảng, trong khi sinh viên “2:2 degree” (hay còn gọi là Lower second class degree) chỉ được 24.000 bảng

Ở London, sinh viên tốt nghiệp thu nhập trung bình 30.000 bảng, trong khi ở phía đông bắc những người này chỉ kiếm được 21.000 bảng.

Ông Skidmore nói: “Rõ ràng cần nhiều hơn nữa để cải thiện khoảng cách lương về chủng tộc và giới.

“Chúng tôi đã đưa ra một loạt những cải cách trong giáo dục đại học, tập trung không ngừng vào việc tạo ra sân chơi bình đẳng, để mọi người có tài năng và tiềm năng không chỉ có thể học đại học, mà còn phát triển tài năng của họ ở đó và có cơ hội tốt nhất để thành công trong sự nghiệp.”

Viethome (theo BBC)