Hơn 250,000 người xin trợ cấp Universal Credit vẫn chưa nhận được tiền

Số liệu mới đây cho thấy hơn 250,000 người xin trợ cấp Universal Credit trong đại dịch Covid-19 vẫn chưa nhận được tiền.

Hồi tháng Ba đã ghi nhận kỷ lục 800,000 nộp đơn xin trợ cấp chỉ trong vòng 2 tuần khi toàn quốc phong tỏa, nhưng mãi đến giờ người ta mới thống kê được bao nhiêu người vẫn chưa nhận được tiền.

Tính đến tháng ngày 4 tháng 6, còn 264,000 người chưa nhận được trợ cấp, chiếm 33% tổng số người nộp đơn. Một nửa trong số này nhận được £0 trong tháng đầu tiên vì thu nhập của họ bị xem là quá cao.

Nửa còn lại bị đánh giá không đủ tiêu chuẩn nhận Universal Credit hoặc đã rút đơn.

universal credit chua thanh toan

Các nghị sĩ Đảng Lao Động cho rằng những con số này là ''không đủ tốt'', nhưng một bộ trưởng Đảng Bảo thủ lại cho rằng đây là sự phản đối ''yếu ớt'' nhằm gièm pha Universal Credit. 

Phòng Lương hưu và Việc làm (DWP) khẳng định phần lớn những người chưa nhận trợ cấp sẽ được tham gia vào các gói cứu trợ khác của chính phủ, chẳng hạn như cứu trợ cho người bị mất việc do Covid-19 (furlough scheme).

Những người khác có lẽ đã nhận được tiền lương tháng cuối khá cao, nghĩa là họ không đủ tiêu chuẩn nhận Universal Credit.

Các bộ trưởng cũng nói rằng con số 67% những người đã được trả trợ cấp trong đại dịch, thực tế là cao hơn 63% của tháng Một và tháng Hai.

Những người không nhận được đồng nào trong tháng đầu tiên vẫn có thể nhận được trợ cấp trong các tháng tới, nếu thu nhập của họ giảm xuống. 

Nhưng Bộ trưởng Lương hưu và Việc làm đảng đối lập, ông Jonathan Reynolds cho rằng: ''5 tuần chờ đợi là quá dài. Và nếu tháng đầu tiên gia đình nào không nhận được trợ cấp, thì nghĩa là họ phải chờ tới 9 tuần mới nhận được vào tháng tiếp theo''.

Khoảng 2.3 triệu hộ gia đình đã nộp đơn xin trợ cấp từ ngày 16/3 tới 26/5. Nhưng đến giờ các bộ trưởng vẫn chưa làm rõ bao nhiêu người không được nhận tiền và vì sao. Các bộ trưởng khẳng định đã đặt câu hỏi này với Quốc hội, và sẽ mất hơn 1 tháng mới nhận được câu trả lời. 

Viethome (theo Mirror)