Hot: Người không giấy tờ, nhà cửa có thể mở tài khoản HSBC

Lần đầu tiên, việc không có địa chỉ cố định sẽ không còn ngăn cản bạn mở 1 tài khoản ngân hàng, cụ thể là tài khoản HSBC. Dưới đây là tất cả những gì bạn cần biết về dịch vụ ''no fixed address'' (không có địa chỉ cố định) của HSBC.

Tài khoản ‘No fixed address’ 

Kết hợp với Shelter, một tổ chức từ thiện giúp đỡ người vô gia cư hoặc không có chổ ở đàng hoàng, HSBC đã giới thiệu một dịch vụ tài khoản mới gọi là No Fixed Address Service. Dịch vụ này chỉ phục vụ ở một số chi nhánh mà thôi (liệt kê bên dưới).

Theo chương trình này, những người không có ID hoặc một địa chỉ cố định vẫn có thể mở tài khoản ngân hàng.

CEO của Shelter, cô Polly Neate cho biết: ''Không có nhà thật sự rất khổ cực, phải sống vất vưởng ngày này tháng nọ trên hè phố trong cái lạnh cắt da, hoặc bị mắt kẹt với con cái trong phòng trọ tồi tàn. Do đó, việc không có tài khoản ngân hàng còn khiến khó khăn thêm chồng chất''. 

''Đó là lý do Shelter đã làm việc với HSBC để tạo ra một sản phẩm thay đổi số phận của hàng triệu người. Sở hữu 1 tài khoản không chỉ cho phép người vô gia cư nhận lương và trợ cấp, mà còn cho họ sự độc lập thiết yếu''.

Mở tài khoản bằng cách nào?

Bạn phải đi cùng với một nhân viên xử lý hồ sơ của Shelter tới một chi nhánh HSBC có hỗ trợ dịch vụ này (danh sách liệt kê cuối bài). Trên website của HSBC đã ghi rõ các bước cần làm như sau: 

- Đầu tiên, bạn truy cập website Shelter hoặc website của một tổ chức từ thiện có tham gia chương trình này. Nếu bạn không thể làm điều này, hãy đến một chi nhánh HSBC để xin trợ giúp. 

- Kế tiếp, bạn phải có một người đại diện từ Shelter (hoặc tổ chức từ thiện khác) để sắp xếp việc hỗ trợ mở tài khoản.

- Sau khi tài khoản được mở, các thông tin mật liên quan đến tài khoản sẽ được gửi về địa chỉ của tổ chức từ thiện địa phương, bao gồm: Thẻ ngân hàng, Mã PIN, Các nội dung cập nhật khác.

Các chi nhánh HSBC cho mở ''No Fixed Address'' 

- Belfast City

- Bishopsgate, City of London

- Birmingham New Street  

- Blackpool Oxford Square

- Bournemouth Old Christchurch Road

- Bradford Market Street

- Bristol Cabot Circus  

- Bristol Filton

- Cardiff Queen Street

- Croydon Central

- Dover  

- Glasgow City

- Leeds City

- Liverpool Lord Street

- Manchester St Anns  

- Middlesbrough St Alberts Road

- Newcastle City

- Nottingham Clumber Street

- Peterborough 

- Sheffield City

- Southampton

- Swindon

Viethome (theo edinburghnews)