Anh: Kế hoạch siêu miễn giảm thuế đang phát huy tác dụng

Theo một khảo sát của Make UK, tổ chức đại diện cho các nhà chế tạo của Vương quốc Anh, kế hoạch siêu miễn giảm thuế trong hai năm của Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak nhằm khuyến khích đầu tư của doanh nghiệp đang phát huy tác dụng.

bo trong tai chinh 060421

Khảo sát cho thấy, gần 1/4 số doanh nghiệp có kế hoạch tăng đầu tư nhờ được miễn giảm thuế, trong khi hơn 1/4 dự kiến đưa ra các kế hoạch đầu tư. Sáng kiến trên cũng được gần 1/3 trong số 149 doanh nghiệp được khảo sát cho là biện pháp có tác động mạnh nhất trong bài phát biểu ngân sách hàng năm hồi tháng Ba của ông Sunak.

Giám đốc phụ trách chính sách của Make UK, Verity Davidge, kế hoạch siêu miễn giảm thuế rõ ràng là có tác động đến lòng tin của các nhà chế tạo và họ đang thúc đẩy các kế hoạch đầu tư nhờ được giảm thuế. Hoạt động đầu tư tại Anh ở dưới mức bình thường trong một thời gian dài và sáng kiến trên ít nhất sẽ có tác dụng thúc đẩy trong ngắn hạn.

Ngân sách năm nay tập trung vào việc hỗ trợ nền kinh tế Anh thoát khỏi cuộc khủng hoảng COVID-19, với việc tăng chi và đề ra kế hoạch tăng thuế doanh nghiệp vào năm 2023 nhằm củng cố tài chính công.

nha hang viet london tim dau bep

nha hang viet london tim dau bep