Cập nhật thống kê về người tị nạn ở Anh từ trước đến nay

Trong năm 2018, người xin tị nạn chiếm khoảng 5% lượng người nhập cư ở Anh. Chỉ một số rất nhỏ hồ sơ xin tị nạn được chấp thuận ngay lần đầu, một vài người được tị nạn nhờ kháng nghị, và có thể tốn hàng năm để đưa ra kết luận cuối cùng.

Đôi lúc, cũng như trong hiện tại, nước Anh đồng thời mở các chương trình tái định cư để nhận trực tiếp người tị nạn từ nước ngoài. Sau đây là một số dữ liệu về người xin tị nạn và người tị nạn ở UK.

Có bao nhiêu người xin tị nạn đang ở UK?

Có một vài cách khác nhau để tính số lượng người xin tị nạn ở Anh. Cách đầu tiên là tìm hiểu con số người nộp đơn xin tị nạn mỗi năm.

Trong năm 2018, 37,453 người đã nộp đơn xin tị nạn. Con số này tương đối ổn định trong vòng năm năm qua và thấp hơn một chút so với năm 2002, khi số đơn xin tị nạn đạt mức cao nhất là 103,000.

Một cách khác là tham khảo số liệu thống kê quản lý của Bộ Nội vụ, và số liệu này cho thấy đang có 88,848 trường hợp xin tị nạn đang được xử lý tính tới tháng Sáu năm 2018. Con số này bao gồm cả các hồ sơ và trường hợp đang trong giai đoạn chờ, trong đó người nộp hồ sơ đã bị từ chối tị nạn nhưng chưa rời khỏi Anh hoặc đã nhận được quyền lưu lại Anh theo một cách thức khác.

Cách thứ ba là xác định số người đang nhận hỗ trợ theo Section 95, số tiền hỗ trợ hàng tuần mà người xin tị nạn nhận được.

Tính đến cuối tháng Mười hai năm 2018, có 44.258 người xin tị nạn đang nhận hỗ trợ của chính phủ.

Đã có bao nhiêu trường hợp xin tị nạn được chấp thuận?

Khoảng một phần ba số hồ sơ xin tị nạn nhận được kết quả quyết định lần đầu trong vòng một năm. Bất cứ người xin tị nạn nào cũng có thể kháng nghị phản đối quyết định lần đầu và, nếu kháng nghị này không thành công, họ có thể tiếp tục xin thẩm định từ tòa án. Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ quá trình xin tị nạn có thể kéo dài đến vài năm.

Vì lý do này, so sánh số lượng người được cho tị nạn mỗi năm với số lượng người nộp đơn xin tị nạn sẽ không cho ra kết quả chính xác của tỷ lệ hồ sơ thành công.

Bộ nội vụ đã bắt đầu tiến hành phân tích kết quả cuối cùng của các trường hợp, và số liệu mới nhất cho thấy tỷ lệ trường hợp “không rõ kết quả” đang ở mức cao.

Người mang quốc tịch Syria có được tính là người xin tị nạn không?

Người tị nạn Syria được coi là trường hợp đặc biệt trong số liệu thống kê. Dù rất nhiều người đã nộp đơn xin tị nạn thông qua quy trình xin tị nạn trong nước của Anh (919 người trong năm 2018), phần lớn người tị nạn Syria ở Anh đã được cho tái định cư trực tiếp từ các trại tị nạn.

Từ năm 2014 đến nay, Anh cho phép công dân Syria tái định cư theo Chương trình Tái định cư dành cho Người có hoàn cảnh khó khăn (VPRS), với mục tiêu giúp 20,000 người tính đến năm 2020. Số người hiện tại đang định cư ở Anh là khoảng 15,000.

Tái định cư là quy trình khác với xin tị nạn

Những người thuộc diện tái định cư được coi là người tị nạn hoặc người được bảo trợ nhân đạo bởi nước Anh khi đang ở nước ngoài và sau đó, sẽ được đưa đến Anh sinh sống.

Trong khi tạm trú ở các trại tị nạn, tình trạng tị nạn của họ được quyết định bởi các nhân viên của UNHCR và sau đó, chính phủ anh sẽ chọn xem ai được phép tái định cư ở Anh.

Dựa trên quy mô của VPRS (và các chương trình tái định cư khác), người tái định cư chiếm khoảng hơn một phần tư (27%) lượng người được cho phép tị nạn ở Anh trong vòng năm năm qua (2014-2018).

Tỷ lệ hồ sơ xin tị nạn thay đổi thế nào trong những năm qua?

Trong năm 2018, ít nhất 20,000 người đã được cho phép tị nạn ở Anh, bao gồm cả diện tái định cư. Con số này chỉ bằng một nửa năm 2001, năm có đến 48,000 người được cho phép tị nạn và là con số cao nhất trong những thập kỷ gần đây.

Số lượng hiện tại tăng khoảng 5,000 người mỗi năm nhờ vào các chương trình tái định cư, phần lớn là nhờ VPRS.

Việc thiếu dữ liệu trong nhiều năm đồng nghĩa với việc có nhiều ý kiến trái ngược nhau về tổng số lượng người được cho phép tị nạn ở Anh trước những năm 1980. Nhiều con số ước tính cho rằng khoảng thời gian có nhiều người được cấp quyền tị nạn nhất là khi:

  • Khoảng 80,000 người tị nạn Do Thái tới Anh trong giai đoạn từ 1933-1939, tương đương 11,000 người mỗi năm.
  • Khoảng 27,000 người Uganda gốc Á được tái định cư ở Anh trong năm 1972 và 1973, tương đương 13,500 người mỗi năm.
  • Khoảng 17,000 đến 22,500 người tị nạn Việt Nam được tái định cư ở Anh trong giai đoạn từ 1979 đến 1992, tương đương 1,400 người mỗi năm.

Có bao nhiêu người tị nạn đang ở Anh?

Chúng ta không thể chắc chắn có bao nhiêu người tị nạn ở Anh, nhưng chúng ta biết bao nhiêu người đã được xác định tình trạng nhập cư là tị nạn hoặc các diện bảo trợ nhân đạo khác. Tuy nhiên, không có dữ liệu nào sau đó cho phép chúng ta theo dõi cuộc sống của họ sau khi được xác định tình trạng nhập cư.

Chúng ta cũng không có dữ liệu đáng tin cậy về khoảng thời gian trước những năm 1980, vì thế không thể ước tính tổng số lượng người đã từng được tị nạn ở Anh.

VietHome (Theo House of Commons Library)