Các luật sư tư vấn nhập cư phải công bố giá dịch vụ trước ngày 6/12 năm 2018

Các luật sư tư vấn nhập cư được yêu cầu phải công bố mức giá tư vấn của mình cho đến trước ngày thứ Năm, 6/12, theo quy định về minh bạch giá cả do Hiệp hội Quản lý Luật sư (SRA) ban hành.

SRA cho biết các hãng luật phải đưa ra thông tin về việc họ thu mức phí là bao nhiêu đối với mỗi hồ sơ xin nhập cư và hồ sơ kháng nghị tại tòa, trừ trường hợp xin tị nạn. Thông tin này phải được ghi rõ trong một mục dễ thấy trên website của các công ty.

Các công ty được yêu cầu niêm yết toàn bộ mức giá đối với việc hỗ trợ hồ sơ nhập cư, hoặc mức giá trung bình/khoảng giá nếu không có mức cố định. Họ cũng cần nêu rõ mức giá đó đã bao gồm thuế VAT hay chưa. Khách hàng cũng cần được thông báo chính xác họ sẽ được giúp đỡ những gì khi trả tiền.

Luật Minh bạch liệt kê rõ các dịch vụ tư vấn nhập cư cần được công bố mức giá, bao gồm: chuẩn bị và nộp hồ sơ nhập cư (trừ hồ sơ xin tị nạn); tư vấn và đại diện tại các phiên tòa kháng nghị quyết định nhập cư của Bộ Nội vụ (trừ kháng nghị liên quan đến tị nạn).

Các dịch vụ không cần niêm yết giá bao gồm: nộp hồ sơ tị nạn, nộp hồ sơ lưu vong, hồ sơ nhân quyền/ đời sống riêng tư, hồ sơ xin bảo lãnh nhập cư từ quan chức cấp cao, yêu cầu xem xét lại và thừa kế, kiểm tra phán quyết tòa án (ví dụ trường hợp bị tạm giữ trái pháp luật), dịch vụ nhập cư cho các cơ sở kinh doanh (ví dụ, nộp đơn xin chứng nhận bảo lãnh hoặc xác nhận việc nhập học).

Trong sáng ngày 6/12, có thể thấy chưa có hãng luật nào niêm yết giá của mình lên website. Tuy nhiên, họ cũng chưa cần phải lo lắng, bỏi lẽ trong thời gian đầu, việc thi hành luật sẽ khá mềm mỏng và những công ty chưa tuân thủ sẽ chỉ bị sờ gáy từ sau kỳ nghỉ Giáng sinh.

VietHome (Theo Free Movement)