Anh: Cảnh báo quy định lỏng lẻo tạo cơ hội cho hoạt động rửa tiền

tien luong Anh

“Hàng tỷ Bảng tiền bất hợp pháp đã được chuyển vào nước Anh mỗi năm” - đây là con số mới nhất được đưa ra bởi tổ chức Minh bạch quốc tế Anh (TI-UK).

Theo tổ chức này, chính những quy định chống hoạt động rửa tiền lỏng lẻo tại Anh đã tạo cơ hội cho các đối tượng dễ dàng hợp pháp hoá các khoản tiền “bẩn” và thậm chí là tiếp tay cho các hoạt động khủng bố. Trong đó, bất động sản và các tác phẩm nghệ thuật được cho là các mục tiêu rửa tiền hàng đầu của các đối tượng.

TI-UK khuyến cáo Anh nên sớm tạo ra một cơ quan giám sát quốc gia độc lập, chịu trách nhiệm tìm kiếm các hoạt tiền bẩn trong lĩnh vực tài chính, đồng thời, phải quy định trách nhiệm cho những cá nhân đứng đầu tổ chức tài chính khi để xảy ra hoạt động rửa tiền.

Theo VTV