Bộ Nội vụ dùng thẻ APSEN để giám sát người xin tị nạn

Mới đây, những người xin tị nạn đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo Mục 95 vừa được cấp thẻ APSEN. Thay vì phải đến các bưu điện để nhận tiền, giờ đây khoản hỗ trợ sẽ được chuyển thẳng vào thẻ APSEN và chiếc thẻ này được sử dụng giống như thẻ ghi nợ tại các cây ATM hoặc cửa hàng.

Những lợi ích Bộ Nội vụ có được khi áp dụng hình thức hỗ trợ này:

  • Phạm vi áp dụng rộng hơn khi người xin tị nạn không còn phải xuất hiện tại duy nhất một bưu điện cố định để nhận hỗ trợ
  • Xử lý cấp phát và đổi thẻ nhanh chóng hơn
  • Giảm số sự cố có thể gặp phải
  • Có thể kiểm soát dữ liệu sử dụng thẻ

Điểm cuối cùng là điểm đáng lo ngại nhất. Không phải vì người xin tị nạn sử dụng khoản hỗ trợ 36 bảng mỗi tuần của họ vào việc gì đáng xấu hổ mà vì điều này đồng nghĩa với việc Bộ Nội vụ có thể giám sát và theo dõi người xin tị nạn chặt chẽ hơn cả hiện tại.

Bộ nội vụ thẳng thắn thừa nhận rằng họ sẽ “phân tích dữ liệu sử dụng thẻ.” Điều này có nghĩa là nơi bạn tiêu tiền và lý do tiêu tiền có thể là bằng chứng chống lại bạn sau này.

Bộ Nội vụ hiện đã từ chối hoặc cắt bớt các khoản hỗ trợ người xin tị nạn nếu họ nghi ngờ khoản tiền này được sử dụng cho những vật phẩm “không thiết yếu”.

Do đó, người xin tị nạn được khuyên nên rút tất cả số tiền hỗ trợ trong một lần. Đừng tạo cơ hội cho họ theo dõi bạn!

VietHome (Theo Unity Centre Glasgow)