Việt Nam tiếp tục tạm dừng nhập cảnh với nhiều nhóm người Việt khác

Dưới đây là thông báo mà VietHome vừa nhận được từ phía ĐSQ Việt tại Anh về việc cấm nhập cảnh từ ngày 15/3/2020. 

Trước đó, phía Việt Nam đã thông báo huỷ 1 số loại visa, mời bạn đọc thêm ở đây : Cập nhật tình hình visa về Việt Nam bị hủy

Theo đó,  ngày 13/03/2020, Chính phủ Việt Nam quyết định:

 1. Tạm dừng nhập cảnh Việt Nam đối với người nước ngoài (bao gồm cả người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài) đến từ Anh và các nước Schengen hoặc đã đi qua các nước này trong vòng 14 ngày.

2. Tạm dừng việc cấp thị thực tại cửa khẩu đối với người nước ngoài.

Quyết định này có hiệu lực từ 12h00 ngày 15/03/2020 đến hết ngày 15/04/2020 và không áp dụng với người nước ngoài mang Hộ chiếu ngoại giao và Hộ chiếu công vụ.