Bộ Nội vụ công bố lộ trình nhập cư mới cho sinh viên sau tốt nghiệp

Vào ngày 11 tháng 9 năm 2019, Chính phủ Vương quốc Anh đã công bố một lộ trình nhập cư mới cho phép sinh viên quốc tế ở lại Vương quốc Anh trong hai năm sau khi hoàn thành việc học.

Những điểm chính:

Lộ trình Nhập cư sau Tốt nghiệp (Graduate Immigration Route) sẽ được áp dụng cho sinh viên quốc tế đã hoàn thành cấp đại học trở lên tại các cơ sở cung cấp giáo dục đại học (Higher Education Provider) và không vi phạm gì trong quá trình học và thi cử. Sinh viên cần có visa Tier 4 hợp lệ tại thời điểm nộp đơn.

Những ứng viên thành công theo lộ trình này có thể ở lại và làm việc, hoặc tìm kiếm công việc ở Anh ở bất kỳ cấp độ kỹ năng nào trong thời gian tối đa hai năm. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể chuyển sang dạng visa lao động lành nghề một khi họ đã tìm được công việc phù hợp.

Lộ trình mới sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2021, có nghĩa là bất kỳ sinh viên đủ điều kiện nào tốt nghiệp vào mùa hè năm 2021 hoặc sau đó đều có thể đăng ký. Các đối tượng bao gồm những sinh viên hiện đã bắt đầu các khóa học. Các trường đại học cũng sẽ có thể thu hút sinh viên bắt đầu từ năm học 2020/21 bằng cách công bố lợi ích này.

Việc ra mắt lộ trình mới thể hiện sự hỗ trợ của chính phủ đối với ngành giáo dục và cam kết bám sát Chiến lược giáo dục quốc tế với tham vọng tăng giá trị xuất khẩu giáo dục lên 35 tỷ bảng và tăng số lượng sinh viên quốc tế ở cấp đại học lên tới 600.000 người vào năm 2030.

Lộ trình nhập cư sau tốt nghiệp sẽ yêu cầu sinh viên phải nộp hồ sơ đăng ký mới.

Quá trình nộp hồ sơ sẽ bao gồm thanh toán lệ phí thị thực và Phụ phí khám sức khỏe nhập cư. Lệ phí chính xác sẽ được công bố trong tương lai gần.

Những người tốt nghiệp và có visa Tier 4 hết hạn trước khi lộ trình mới được áp dụng sẽ không đủ điều kiện tham gia, tuy nhiên, hầu hết những sinh viên này vốn đã không có ý định hưởng lợi từ lộ trình này khi ban đầu nộp đơn xin học ở Anh.

Các câu hỏi thường gặp:

Tại sao lộ trình không được áp dụng sớm hơn?

Việc phát triển một lộ trình nhập cư mới cần đến thời gian và khuôn khổ đảm bảo để lộ trình có thể hoạt động thành công. Giới thiệu lộ trình vào mùa hè năm 2021 đồng nghĩa với việc tất cả các sinh viên tốt nghiệp vào mùa hè năm 2021 hoặc sau đó sẽ được hưởng lợi, bất kể họ bắt đầu khóa học từ khi nào. Lộ trình này đã được công bố vào tháng 9 năm 2019 để đảm bảo rằng các trường đại học và các bên liên quan có thể thúc đẩy công tác tuyên truyền thu hút sinh viên mới. Nó sẽ cho phép sinh viên quyết định học ở đâu trên cơ sở hiểu rằng họ có thể ở lại Anh để làm việc sau khi hoàn thành việc học.

Các sinh viên đã đến Anh có thể được hưởng lợi?

Bất kỳ sinh viên nào hoàn thành khóa học có cấp bằng tại một tổ chức đủ điều kiện vào mùa hè năm 2021 hoặc sau đó đều được nộp đơn. Như vậy, quy định sẽ bao gồm cả các sinh viên đang theo học. Những người có visa Tier 4 hết hạn trước khi lộ trình được áp dụng sẽ không đủ điều kiện, tuy nhiên, những sinh viên này vẫn có thể hưởng lợi từ các điều khoản hào phóng cho phép họ chuyển đổi sang dạng visa lao động lành nghề.

Các trường đại học sẽ là đơn vị bảo lãnh cho sinh viên muốn xin visa nhập cư sau tốt nghiệp?

Các cá nhân nộp đơn xin theo Lộ trình Nhập cư sau Tốt nghiệp sẽ không cần người bảo lãnh. Các bên bảo lãnh cho visa Tier 4 trước đó sẽ không cần phải hoàn thành thêm bất kỳ nghĩa vụ bảo lãnh nào cho sinh viên nếu họ chuyển sang Lộ trình Nhập cư sau Tốt nghiệp, và sinh viên sẽ không cần Giấy chứng nhận bão lãnh (CoS) để nộp đơn theo lộ trình này. 

Lộ trình này có thể dẫn đến định cư?

Lộ trình này không thể mở rộng và không dẫn đến mục tiêu định cư. Tuy nhiên, sinh viên tốt nghiệp tìm được một công việc phù hợp và đáp ứng các yêu cầu có thể chuyển sang dạng visa lao động lành nghề, một con đường hướng tới định cư.

VietHome (Theo Home Office Media)