Xin thị thực sinh viên để học tập tại Anh

Trước khi bắt đầu việc học tập tại Vương quốc Anh, bạn cần visa. Vương quốc Anh áp dụng hệ thống dựa trên điểm để đánh giá tất cả các sinh viên quốc tế muốn học tập tại Vương quốc Anh. Bạn sẽ được cộng điểm nếu chứng minh được bạn đã được nhận học và có đủ tiền để sống – và bạn có thể kiểm tra tổng điểm của mình trên mạng trước khi bạn nộp hồ sơ.

Có hai loại visa cho sinh viên Việt Nam đăng ký học ở Vương quốc Anh:

• Adult Student: Visa Sinh viên trưởng thành (Visa sinh viên thông thường): cho những sinh viên trên 16 tuổi

• Child Student: Visa Sinh viên nhỏ tuổi: cho học sinh dưới 16 tuổi. Hãy lưu ý rằng các sinh viên 16 hoặc 17 tuổi có thể đăng ký visa Adult Student hoặc Child Student nếu có thư đồng ý của bố mẹ và việc này cần được sự đồng ý trước của nhà trường.

Để biết thêm thông tin về visa Child Student, truy cập trang web Cục quản lý biên giới Vương quốc Anh UKBA

Đăng ký Visa sinh viên Thông thường

Nếu như bạn tới học tại Vương quốc Anh trong khoảng thời gian hơn sáu tháng bạn phải vượt qua bản đánh giá dựa trên hệ thống thang điểm. Bạn phải đạt 40 điểm trước khi bạn lên đường sang Vương quốc Anh – những điểm này bao gồm:

• 30 điểm cho thư hỗ trợ xin visa từ đơn vị bảo lãnh hợp pháp (trường tại Vương quốc Anh của bạn). Thư hỗ trợ xin visa sẽ bao gồm thông tin về bạn, trường của bạn, khóa học của bạn và tình hình tài chính của bạn. Danh sách các trường được cấp phép tuyển sinh quốc tế có thể xem trên trang web UKBA

• 10 điểm cho việc chứng minh bạn đủ tiền để trang trải học phí và chi phí sinh hoạt hàng tháng cho đến chín tháng. Bất kỳ sao kê ngân hàng nào bạn cung cấp cũng phải thể hiện rằng bạn đã có số tiền đó trong vòng ít nhất 28 ngày. Thư hỗ trợ xin visa là thư chấp nhận học chính thức từ trường Vương quốc Anh bạn dự định học. Họ sẽ viết thư và gửi cho bạn, bạn cũng có thể tìm hiểu xem thông tin gì cần thiết cho thư này trên trang web UKBA

Để đạt được 10 điểm, bạn cần phải chứng minh bạn có những khoản tiền sau: 


Bạn có thể tải về mẫu đơn xin Visa sinh viên Thông thường và trợ giúp hoàn thành đơn trên trang web
UKBA

Công cụ tính điểm: UKBA cung cấp một công cụ giúp bạn tính xem bạn có thể đạt được bao nhiêu điểm theo hệ thống tính điểm. Máy tính tính điểm sẽ chỉ ra xem bạn có đủ điều kiện để học tại Vương quốc Anh không. Hãy lưu ý rằng kết quả đưa ra bởi công cụ này không đảm bảo đơn xin của bạn sẽ được chấp thuận.

Thử dùng công cụ tính điểm

Sinh viên quốc tế với học bổng: Nếu như bạn có học bổng hoặc hình thức trợ giúp tài chính khác, bạn cần phải đưa ra thư xác nhận khi bạn đăng ký xin visa. Thư này cần phải được in trên giấy hoặc bìa có đầu mục chính thức và có con dấu chính thức của tổ chức tài trợ tài chính cho bạn. Bức thư cần bao gồm:

* Tên của bạn
* Tên và thông tin liên lạc của nhà tài trợ cho bạn
* Ngày của bức thư
* Thời gian tài trợ
* Khoản tiền bạn có hoặc xác nhận của nhà tài trợ chính thức của bạn sẽ chi trả toàn bộ học phí và chi phí sinh hoạt cho bạn.

Bạn có thể học ở Vương quốc Anh trong vòng bao lâu?

Nếu như bạn chọn học ở cấp độ đại học hoặc cao hơn, bạn có thể được cấp visa trong suốt thời gian khóa học, cộng với tối đa là bốn tháng. Nếu như khóa học của bạn thấp hơn cấp độ đại học, bạn sẽ được cấp visa tối đa là ba năm.

Việc lựa chọn khóa học và trường phù hợp trước khi bạn đến học tập tại Vương quốc Anh là rất quan trọng. Nếu như bạn thay đổi ý kiến sau khi bạn đã tới, bạn sẽ cần có giấy phép để thay đổi khóa học. Bạn cũng sẽ phải trả £357 tiền phí nếu như khóa học mới của bạn dài hơn visa hiện tại của bạn.