Chỉ còn vài ngày nữa là hết hạn nộp đơn xin visa Tier 1 theo diện cũ

Hôm 7/3/2019, Bộ Nội vụ đã ra thông báo chi tiết về việc chấm dứt visa Tier 1 dạng Doanh nhân Entrepreneur, để thay thế bằng 2 hình thức visa mới là Tier 1 (Innovator - Cải cách) và (Start up - Khởi nghiệp). 

Hạn chót nộp đơn xin Visa Tier 1 (Entrepreneur) 

Nếu bạn muốn nộp đơn xin loại visa này dưới dạng lần đầu nhập cảnh, nhập cảnh lại hoặc gia hạn, thì phải nộp vào ngày hoặc trước ngày 28/3/2019. Những đơn xin này sẽ được xét duyệt theo Luật Nhập cư mới có hiệu lực từ ngày 28/3/2019.

Hạn chót nộp đơn xin Visa Tier 1 (Graduate Entrepreneur)  

Bạn chỉ có thể nộp đơn xin Visa Tier 1 dạng này khi có thư chứng nhận từ Viện Giáo dục Cao học (Higher Education Institutions) hoặc Phòng Thương mại Quốc tế (Department for International Trade).

Thư này có giá trị trong 3 tháng, và phải được phát hành trước ngày hoặc trong ngày 5/4/2019. Từ đây, bạn có thể nộp đơn xin Visa Tier 1 (Graduate Entrepreneur) tới ngày 5/7/2019.

Hạn chót đối với đơn xin gia hạn/định cư cho những người đang ở Anh theo Visa Tier 1

Luật mới sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đối với những người đã ở Anh theo diện Tier 1 (Entrepreneur) và (Graduate Entrepreneur) 

- Việc xin gia hạn visa Tier 1 (Entrepreneur) sẽ kéo dài tới ngày 5/4/2023, đơn xin visa định cư kéo dài tới ngày 5/4/2025. 

- Người ở Anh theo diện Tier 1 (Graduate Entrepreneur) có thể đổi sang Start-up nếu họ chưa dùng hết 2 lần gia hạn visa Tier 1 (Graduate Entrepreneur). Khi chuyển đổi sang visa Tier 1 (Start-up), nếu doanh nghiệp/cơ quan bảo lãnh cho bạn vẫn là đơn vị cũ thì ý tưởng kinh doanh của bạn sẽ không cần phải đáp ứng những tiêu chuẩn mới theo quy định của loại visa Start-up này (ở mục innovation và scalability).

- Người ở Anh theo diện Tier 1 (Graduate Entrepreneur) và Start-up có thể tiếp tục chuyển đổi lên visa Tier 1 (Entrepreneur) trước ngày 5/7/2021. Sau đó họ có thể nộp hồ sơ xin gia hạn visa 1 (Entrepreneur) trước ngày 5/7/2025, rồi nộp hồ sơ xin định cư trước ngày 5/7/2027.

Thời hạn gia hạn đối với các hồ sơ xin visa từ bên ngoài UK sẽ bị rút ngắn từ 3 năm 4 tháng xuống còn 2 năm 4 tháng. 

Viethome (theo immigrationbarrister)