Dịch vụ visa ưu tiên bắt đầu áp dụng tại Việt Nam

jjj

Từ ngày 1/10/2013, UKBA bắt đầu cung cấp dịch vụ visa ưu tiên tại Việt Nam.

Dịch vụ visa ưu tiên này sẽ áp dụng cho những du khách là doanh nhân đáp ứng các tiêu chí cụ thể và mọi trường hợp xin visa diện Tier 1 và Tier 2, áp dụng cho vợ hoặc chồng đi kèm và người phụ thuộc dưới 18 tuổi. Những người này sẽ phải trả thêm phí bổ sung để đơn xin visa được ưu tiên xét duyệt trước.

Trong những trường hợp thông thường, các đơn nằm trong diện visa ưu tiên sẽ được xử lí trong vòng 3 đến 5 ngày làm việc.

 

Theo UKBA