Bản khai hải quan bằng tiếng Việt khi nhập cư vào Anh Quốc

Trong thời gian hè vừa qua có rất nhiều các vị phụ huynh sang Anh Quốc thăm thân. Tuy nhiên do hạn chế về tiếng Anh nên họ không tự điền bản khai Hải Quan của Bộ Nội Vụ được.

Hiểu được tâm lý đó, VietHome đã tự dịch lại để mọi người có thể in ra và đối chiếu với bản tiếng Anh, từ đó có thể tự điền bản khai, khiến cho việc nhập cảnh vào Anh được thuận lợi hơn.

Bản dịch này được làm bởi VietHome và chỉ mang tính chất tham khảo. Tờ khai hải quan của Anh có thể thay đổi bất cứ lúc nào, vì vậy mọi người cần kiểm tra lại trước khi dùng tờ dịch này.

Nếu khi gặp hải quan, họ có hỏi mà bạn không hiểu. Bạn có thể bảo họ cho gọi phiên dịch hoặc điện thoại ra ngoài cho người nhà để trả lời trợ giúp.

Landing-Card