Từ tháng 2, xin visa Schengen dễ dàng hơn ở Đại sứ quán Đức

Đại sứ quán Đức tại Việt Nam thông báo chuyển khâu tiếp nhận hồ sơ xin thị thực cho thời gian lưu trú tối đa 90 ngày (thị thực Schengen) ra đơn vị cung cấp dịch vụ bên ngoài nhắm tránh tình trạng đương đơn phải chờ đợi lâu, qua đó đảm bảo dịch vụ hoạt động tốt hơn.

Theo thông báo của Đại sứ quán Đức phát đi hôm nay, kể từ ngày 20/02/2019, hồ sơ xin cấp thị thực Schengen của Đức và Bồ Đào Nha do Đức kiêm nhiệm (cho thời gian lưu trú tối đa 90 ngày) có thể được nộp qua các Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực của công ty VFS Global tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, và từ ngày 25/03 tại Đà Nẵng - không phụ thuộc vào nơi sinh sống của người xin thị thực.

Ngay từ thời điểm này, đương đơn có thể đặt lịch hẹn trên trang web của VFS để nộp hồ sơ tại các Trung tâm tiếp nhận ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho khoảng thời gian từ ngày 20/02/2019. Tại Đà Nẵng, từ ngày 20/02/2019, du khách có thể đặt lịch hẹn nộp hồ sơ qua Trung tâm VFS cho khoảng thời gian từ ngày 25/03/2019.

Các hồ sơ xin thị thực quốc gia cho thời gian lưu trú hơn 90 ngày (ví dụ: cho các mục đích đoàn tụ, học đại học, làm việc, trông trẻ hoặc học nghề tại Đức) vẫn phải được nộp trực tiếp tại các cơ quan đại diện của Đức cho tới khi có thông báo khác. Người xin thị thực loại này cần đặt lịch hẹn nộp hồ sơ trên trang web của các cơ quan đại diện của Đức tại Việt Nam như thường lệ.

Các cơ quan đại diện của Đức tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc chuyển khâu tiếp nhận hồ sơ xin thị thực ra đơn vị cung cấp dịch vụ bên ngoài nhằm tránh tình trạng du khách phải chờ đợi lâu để đặt được lịch hẹn, qua đó đảm bảo dịch vụ hoạt động tốt hơn.

Viethome (theo Dân Trí)