Chủ tiệm nail lời được bao nhiêu từ mỗi người thợ?

chu tiem nail duoc bao nhieu tu tho

Hầu hết các thợ đều cho rằng chủ rất giàu và chuyên ăn bớt, ăn xén của thợ. Điều này có thật sự đúng không? Dưới đây là bài phân tích của bạn Long Kim về thu nhập của chủ, đăng trên group Người Việt Cali. Hy vọng thợ đọc xong sẽ hiểu tỉ lệ ăn chia 6/4 hiện nay đã không còn phù hợp nữa:

"Gần đây đang có rất nhiều bàn cãi xung quanh việc ăn chia giữa chủ và thợ nails, tôi xin là người ở giữa giải thích ăn chia trong nghành nails cho mọi ngưòi hiểu.

Từ nhiều năm nay thì nguyên tắc ăn chia bất di bất dịch giữa thợ nail và chủ ngưòi việt là 6/4 và tiền tip 100% là của ngưòi thợ. Đặc biệt có một nguyên tắc nữa là số tiền trả luơng cho thợ thì bắt buộc phải là 50% tiền mặt và 50% tiền check. Ăn chia này có vẻ rất hợp lý từ hàng chục năm về trưóc khi mà đa số các tiệm nail đều trả luơng thợ theo form 1099 contractor có nghĩa là ngưòi thợ hoàn toàn không phải là emmloyee của tiêm mà chỉ là ngưòi làm hợp đồng tới muớn chỗ ở tiệm làm rồi ăn chia commission.

Giả thiết ngưòi thợ làm khách là $100 và khách cho tiền tip là $20 total là $120 thì tiền sẽ đuợc chia như sau: thợ 60% x$100 = $60 +$20 tip = $80 total

Ngưòi chủ sẽ trả thợ $40 check ( form 1099) + $40 cash = $80 total. Đến cuối năm khai thuế thì ngưòi chủ chỉ khai tổng số tiền thẻ credit card chạy vào nhà bank trừ đi total $ trong form 1099 trả thợ còn ngưòi thợ cũng chỉ khai thuế số tiền trong form 1099 chủ trả check, nói chung là hồn ai ngưòi đó giữ không ai liên quan ai về thuế má, về cơ bản thì phưong pháp này khá êm ấm cho cả 2 bên vì cũng có một phần khá lớn khách hàng trả tiền mặt cho tiệm nên chủ cũng có thể lo đuợc 50% trả luơng cash cho thợ.

Tuy nhiên thì những năm gần đây mọi chuyện đã thay đổi theo chiều hưóng rất tệ cho chủ tiệm nail vì khách hàng đa số không xài tiền mặt nữa mà đa số xài thẻ credit card để có điểm thưỏng và tiện lợi nên để trả 50% luơng tiền mặt cho thợ bắt buộc chủ phải gánh thuế income này cho thợ, giá mặt bằng liên tục tăng theo lạm phát, việc kiếm thợ ngày càng khó khăn vì một số thợ lâu năm nghỉ hưu, lớp trẻ sanh ra ở mỹ không muốn làm nail và di dân từ việt nam qua ít dần và nhiều ngưòi sau này có tiền nên không muốn làm nail.

Một khó khăn nhất là chính phủ đã siết chặt 1099 và bắt các tiệm trả luơng form W2 coi thợ như 1 nhân viên nên chủ tiệm sẽ phải trả khoảng 7.5% social security & medicare benefit cho thợ. Để có đuợc lợi nhuận như xưa thì chủ tiệm chỉ có thể ăn chia 5/5 thay vì 6/4 nhưng vì việc cạnh tranh kiếm thợ khó khăn nên chủ tiệm gần như không thay đổi đuợc nguyên tắc 6/4 và 50% tiền mặt .

Giả thiết ngưòi khách trả credit card $100 và $20 tiền tip lúc này ngưòi thợ sẽ nhận $80 total như bài toán ăn chia 6/4 ở trên( $40 check W2 + $40 cash)

Ngưòi chủ nhận $40 nhưng khi khai thuế thì ngưòi chủ sẽ phải claim $80 income( $120 -$40 check W2 = $80)

Ngưòi chủ sẽ phải trả cho thợ social security & medicare benefit 7.5% x $40 =$3.12

Ngưòi chủ sẽ phải trả income $40 cash cho thợ lấy trung bình 20% x$40 = $8

Credit card fee 3% x $120 = $3.6

Như vậy ngưòi chủ sẽ phải trả chính phủ & credit card fee cho thợ $3.12 + $8 + $3.6 = $14.72

Số tiền real income ăn chia từ thợ sẽ là $40 -$14.72 = $25.28 như vậy ngưòi chủ hưỏng 25.28 % thay vì 40% như thời trả lương 1099

Nếu trung bình ngưòi thợ làm khoảng $1500/ tuần thì luơng ngưòi thợ sẽ là 60%x$1500 = $900

Ngưòi chủ ăn chia đuợc 25.28% x $1500 = $379.20

Một tháng ngưòi chủ sẽ thu về từ 1 ngưòi thợ là $379.20 x 4 tuần = $1516.8

Nếu tiệm có 2 thợ thì tiền chủ thu về 1 tháng $1516.8 x 2 thợ = $3033.6

Nếu tiệm có 3 thợ thì tiền chủ thu về 1 tháng $1516.8 x 3 thợ = $4550.4

Nếu tiệm có 4 thợ thì tiền chủ thu về 1 tháng $1516.8 x 4 thợ = $6067.2

Nếu tiệm có 5 thợ thì tiền chủ thu về 1 tháng $1516.8 x 5 thợ = $7584

Nếu tiền mưón tiệm + tiền supplies + tiền điện nước + bảo hiểm, phone,+ chi phí tiệm lớn hơn tiền thu về thì tiệm sẽ lỗ. Giả thiết tiệm có 5 thợ mà chủ không làm gì mà tiền muớn tiệm và chi phí hết $6000/ tháng thì chủ tiệm chỉ bỏ túi $7584 -$6000 = $1584 / tháng

Nếu tiệm có ít hơn 5 thợ mà ngưòi chủ không làm thì không thể nào sống đuợc chưa nói gì tới luơng cao bằng thợ, chính vì vậy mà rất nhiều chủ chỉ coi như có thợ để trả tiền mưón tiệm và số tiền chủ làm bao nhiêu là dư bỏ túi chọn. Nếu một ngưòi muốn mở tiệm nails ra mà không làm chỉ quản lý thì phải cần ít nhất có 10 thợ thì luơng mới bằng thợ

Tất nhiên mỗi tiệm có những hoàn cảnh khác nhau và chủ tiệm ăn chia hoặc trừ tiền fees khác nhau nên những bài tính trên không phải là chính xác cho tất cả các tiệm nhưng mong rằng cả chủ tiệm và thợ sau khi nhìn vào những con số này thì thông cảm cho nhau hơn để cùng đoàn kết vui vẻ kiếm tiền vì ai cũng có những chi phí và nỗi khổ riêng cần đuợc thấu hiểu và cảm thông''.

Bài liên quan: Tỉ lệ 6-4 đang kết liễu sự phát triển của ngành nail như thế nào?

Nguồn: Long Kim / group Người Việt Cali