Quốc hội Việt Nam thông qua điều luật "cho phép mang thai hộ"

Đầu giờ chiều nay (19/6), Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi). Bà Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý sau khi dự luật đã được thảo luận, chỉnh sửa ở cả hai kỳ họp 6, 7.

Những nội dung đáng chú ý như chế định mang thai hộ, áp dụng tập quán trong kết hôn, độ tuổi kết hôn, vấn đề sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, sống chung giữa những người cùng giới... được bà Trương Thị Mai báo cáo lại với Quốc hội trước khi đại biểu bấm nút thông qua.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua riêng 3 điều: Điều 2 về các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân gia đình; Điều 8 về điều kiện kết hôn; Điều 95 về điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Cụ thể, Điều 2 được thông qua với 421/431 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (đạt 84,54%). Điều 8 được thông qua với 426/434 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (85,54%).

Riêng với Điều 95 về mang thai hộ, có tới 126 đại biểu không tán thành, tuy nhiên vẫn được thông qua với 297/433 đại biểu tham gia bấm nút (đạt 59,645%).

Và cuối cùng, toàn bộ dự thảo đã được thông qua với tỷ lệ 396/437 (79,52%). Đáng chú ý, dù 126 đại biểu không tán thành với riêng Điều 95, tuy nhiên chỉ có 30 đại biểu không tán thành với toàn bộ dự thảo.

 

Đây là ý kiến của Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) về quy định mang thai hộ trong dự thảo nghị định hướng dẫn thực hiện Luật hôn nhân gia đình đã được Bộ Y tế xây dựng.

Theo Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) Nguyễn Huy Quang, để tránh mang thai hộ vì mục đích thương mại, Việt Nam chỉ cho phép mang thai hộ giữa người trong gia đình, hoặc được chính quyền địa phương xác nhận người mang thai hộ và người nhờ mang thai hộ có quan hệ họ hàng trong vòng ba đời và mỗi người cũng chỉ được mang thai hộ một lần.

Việc cho phép mang thai hộ hay không, dự định sẽ do một hội đồng độc lập đánh giá, dựa trên các hồ sơ về tình trạng bệnh lý không thể mang thai tự nhiên của người nhờ, quan hệ họ hàng giữa người nhờ và người mang thai hộ có xác nhận của chính quyền, điều kiện sức khỏe của người mang thai hộ...

 

Theo afamily