Thống kê về vấn đề nhập cư ở UK năm 2013

Những số liệu sau được chọn lọc từ những bản báo cáo năm 2013 của Bộ Nội vụ.

immigration 2280507b 1

Về tuyển dụng

- 27,177 nhà tuyển dụng đã đăng kí giấy phép Sponsor Licence để được phép thuê lao động nhập cư cho đến trước tháng Một 2014. Con số này tăng 4% so với năm trước, lí do có thể là vì một số điều khoản linh động cho phép xin visa mà không cần nhà tuyển dụng đã đăng kí ở Tier 1 bị xoá bỏ.

- 154,860 visa liên quan đến lao động được cấp trong năm 2013, trong đó Tier 2 cho lao động có tay nghề cũng gia tăng.

Sinh viên

- 218,773 visa sinh viên được cấp năm 2013 và tăng 4% so với năm trước. Số sinh viên từ Trung quốc, Brazil và Malaysia tăng trong khi sinh viên từ Ấn độ và Pakistan giảm mạnh.

- 34% giảm số visa cho các ngành giáo dục bậc cao.

- 14% tăng số visa sinh viên du lịch.

Cư trú dài hạn và nhập tịch Anh quốc

- 33% visa lao động Tier 2 có được giấy phép cư trú dài hạn.

- 18% tăng về số người nhận được giấy phép cư trú dài hạn, nhờ vào sự tăng lên về số người xin tị nạn và quan hệ gia đình.

- 208,059 người được nhập quốc tịch Anh quốc trong năm 2013.

Du khách và loại khác

- 111.1 triệu chuyến đi đến UK năm 2013, phần lớn là từ châu Âu và những nước được quyền ra vào không hạn chế.

- 1.9 triệu visa du lịch được cấp năm 2013.

 

Theo Blog David Morris

Đọc Tin Nhanh & HOT trên Apps VietHome - Hoàn Toàn Miễn Phí

Đọc Tin Nhanh & HOT trên Apps VietHome - Hoàn Toàn Miễn Phí