22 con vật ấn giấu dưới bản đồ tàu điện ngầm London

Động vật dưới Tàu điện ngầm là một công trình nghệ thuật tập hợp 22 loại động vật khác nhau, do nghệ sĩ đồ họa Paul Middlewick thực hiện.

Chỉ với những đường thẳng nối các điểm trên tấm bản đồ tàu điện ngầm, anh Paul đã tạo ra được những hình ảnh con vật thân thiện gần gũi, được sử dụng rất nhiều lần trong các chiến dịch quảng bá Sở thú London năm 2003, hay các hoạt động Bảo vệ Động vật Quốc tế năm 2008. 

1

11

Viethome