Bạn có nhất thiết phải thuê luật sư khi xin visa, xin tị nạn, kết hôn...?Thời gian vừa qua VietHome nhận được rất nhiều thắc mắc xoay quanh việc có nên thuê luật sư khi xin visa, xin tị nạn, kết hôn...ở Anh hay không? Làm thế nào để tìm được luật sư tốt và họ sẽ làm những việc gì cho bạn. Trong bài viết này, chúng tôi xin

Ai có thể làm đơn khiếu nại?

Nếu bạn cho rằng nhân viên tư vấn luật nhập cư, tị nạn đã đưa ra những lời khuyên không đúng hoặc không làm tròn trách nhiệm, bạn có thể gửi khiếu nại đến văn phòng của Ủy Viên Sở Di Trú (Office of the Immigration