Chuyện gì sẽ xảy ra với Quốc Hội Anh khi không có Đảng nào thắng tuyệt đối

Hung Parliament( Quốc Hội treo) là thuật ngữ dùng để miêu tả Khi không có đảng nào giành được 326 chiếc ghế trong Quốc Hội. Nước Anh sẽ ra sao trong vài ngày tiếp theo ? 

lien minh chinh phu anh

Ai sẽ là Thủ Tướng và nắm quyền ?

Theresa May và Đảng Bảo Thủ vẫn giữ nguyên quyền hạn ( trừ khi bà May tự ý từ chức) trong lúc các Đảng thương lượng với nhau

Đảng nào sẽ lên nắm quyền ? 

Các Đảng sẽ phải thương lượng và kết hợp với nhau thành Liên Minh Chính Phủ. Năm 2010, Đảng Bảo Thủ và Lib Dem đã hợp tác để lên nắm quyền. 

Trong lần này, có thể Đảng Lao Động sẽ kết hợp với các Đảng bé khác để cùng nhau tham gia nắm quyền trong Quốc Hội. 

Ngoài ra một lựa chọn nữa đó là Đảng Bảo Thủ và Lao Động không bắt tay cùng với ai cả. Cả 2 sẽ phải thuyết phục các MP của Đảng khác ủng hộ mình mỗi khi muốn ban hành hoặc thay đổi luật. 

Mất bao lâu để hình thành nên một chính phủ mới hoặc có kết quả  ? 

Lần trước việc này xảy ra, các Đảng mất 5 ngày để bàn bạc, thương lượng với nhau. 

Lần này, họ sẽ có hạn tới Thứ 3 tuần tới - 13 tháng 6 để đưa ra các thoả thuận. 

 

VietHome