Anh: Từ ngữ xúc phạm được sắp xếp theo các mức độ nặng nhẹ

Mới đây, những từ chửi thề ở Anh đã được tổ chức Ofcom xếp hạng theo mức độ xúc phạm nặng hay nhẹ của chúng. 

swear words

Ofcom, cơ quan quản lý về truyền thông tại Anh đã phỏng vấn hơn 200 người trên khắp cả nước về những từ ngữ xúc phạm, những câu chửi thề, nói tục mà họ cảm thấy nặng nề và bị xúc phạm nhất.

Những người tham gia khảo sát phải sắp xếp 150 từ được đưa ra từ trước theo các mức độ. Những từ được đưa ra bao gồm những lời nói tục, những từ ngữ liên quan tới phân biệt sắc tộc, tôn giáo giới tính hay xúc phạm tới xu hướng tình dục, bộ phận cơ thể, tình trạng sức khỏe và một số vấn đề khác.

Họ được yêu cầu đánh giá những những từ này theo các mức độ như nhẹ, trung bình, mạnh hay tồi tệ nhất

Và sau đây là kết quả mà Ofcom đã đưa ra sau cuộc khảo sát:

Đối với chửi thề nói chung, những từ sau đây được xem là ...

Mức độ nhẹ:

 • Arse
 • Bloody
 • Bugger
 • Cow
 • Crap
 • Damn
 • Ginger
 • Git
 • God
 • Goddam
 • Jesus Christ
 • Minger
 • Sod-off

Mức độ trung bình:

 • Arsehole
 • Balls
 • Bint
 • Bitch
 • Bollocks
 • Bullshit
 • Feck
 • Munter
 • Pissed/pissed off
 • Shit
 • Son of a bitch
 • Tits 

Mức độ mạnh:

 • Bastard
 • Beaver
 • Beef curtains
 • Bellend
 • Bloodclaat
 • Clunge
 • Cock
 • Dick
 • Dickhead
 • Fanny
 • Flaps
 • Gash
 • Knob
 • Minge
 • Prick
 • Punani
 • Pussy
 • Snatch
 • Twat

Và những từ tồi tệ nhất:

 • Cunt
 • Fuck
 • Motherfucker

Những từ chửi thề ở mức nhẹ có thể sử dụng trước mặt trẻ em. Những từ thuộc mức trung bình thì không nên sử dụng trước 9 giờ tối. Phần lớn người tham gia cho rằng nói ra những từ chửi thề ở mức mạnh trước 9 giờ tối là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Hầu hết những từ ngữ lăng mạ liên quan tới vấn đề tình dục đều được xếp vào mức mạnh.

Những từ ngữ có liên quan đến tình dục được xếp ở mức nhẹ hoặc trung bình là:

Bonk

Shag

Slapper

Tart

Những từ ngữ có liên quan đến tình dục được xếp ở mức mạnh là:

Bukkake

Cocksucker

Dildo

Jizz

Ho

Nonce

Prickteaser

Rapey

Skank

Slag

Slut

Wanker

Whore 

Theo Ofcom, qua những nghiên cứu chuyên sâu đã thực hiện, họ nhận ra rằng công chúng ngày càng có cái nhìn khắt khe hơn đối với những ngôn từ xúc phạm có liên quan tới phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Phần lớn những từ ngữ xúc phạm có liên quan đến giới tính, xu hướng tình dục, chủng tộc và dân tộc đều bị liệt vào cột mạnh trong khi những từ xúc phạm người khuyết tật chỉ bị xếp ở mức nhẹ hoặc trung bình.

Phát ngôn viên của Ofcom cho biết: Việc nghiên cứu về thái độ của người dân đối với những từ ngữ nói tục, chửi thề, xúc phạm và một trong những dự án lớn nhất của Ofcom tính đến thời điểm này. 

Kết quả của nghiên cứu này đóng một vai trò vô cùng quan trọng vì nó sẽ hộ trợ rất nhiều cho các cơ quan truyền thông trong việc bảo vệ khán thính giả của mình, đặc biệt và các khán thính giả nhỏ tuổi.

VietHome (Theo Independent)