7 lí do người Việt không tìm được Mortgage nhà (Phần 2) 3. Không đăng kí bầu cử ở Anh Có rất nhiều người không nhận ra được lí do này. Chỉ sau khi bị từ chối mortgage và đi hỏi kinh nghiệm của bạn bè, họ mới bắt đầu đăng kí bầu cử. Những ngân hàng hoặc công ty cho vay sử dụng thông tin từ hệ thống bầu cử

7 lí do người Việt không được vay tiền mua nhà trả góp(Mortgage)Trong khoảng chục năm trở lại đây, số lượng người Việt mua nhà ở Anh Quốc ngày càng nhiều. Tuy nhiên, hầu hết trong số này chỉ có thể trả được 1 phần nào trong căn nhà đó, phần còn lại họ phải vay tiền từ ngân hàng( Mortgage) và trả lại trong khoảng

Cách xin housing benefit đối với Hội Đồng LewishamHội đồng Lewisham cho phép bạn thảo luận và xin housing benefit thông qua điện thoại hoặc gặp mặt trực tiếp. Người xin không cần phải điền đơn nữa. Những người sau đây sẽ có quyền xin nếu: Trên 16 tuổi. Chịu trách nhiệm trả tiền thuê nhà. Nhận trợ