Bạn có thể được thừa kế cả một gia tài ở Edinburgh nếu mang những họ này

Danh sách mới nhất về các bất động sản vô chủ ở Edinburgh và Lothians đã được công bố trực tuyến, và có một số lượng bất động sản đáng kinh ngạc đang bỏ không ở thủ đô Scotland, một số có giá trị lên tới £370.000.

Nếu bạn mang một trong những cái họ được liệt kê trong danh sách dưới đây, bạn có thể là người nằm trong danh sách thừa kế những bất động sản này. Chính phủ hiện đang chịu trách nhiệm coi sóc các khu nhà vì người chủ quá cố đã qua đời mà không lập di chúc hoặc không có người thân nào. Tiền mặt và tài sản trị giá hàng chục triệu bảng đang bị bỏ không vì hơn 10.000 bất động sản có từ những năm 1970 vẫn chưa được ai nhận.

Một số tên họ khá kỳ quặc trong danh sách bao gồm Carlin, Hunniball, Malone-Philban và Raube. Dưới đây là danh sách đầy đủ các bất động sản không có người nhận ở Edinburgh và Lothians cùng giá trị của chúng:

John Smart: £514,22

Duncan Crawford Shields: £6097,42

John Turnbull: £228,48

Tat (Patrick) Lau: £77,728,07

William Rhind: £664,38

Jack Daly Martin: £5093,56

Isabella Borthwick: £21,017,90

Sybilla Guthrie: £2469,50

Thomas Barker: £67,430,49

Stella Hilda Carlin: £97.901,74

Arunabha Das Gupta: £3370,51

William Reid Laird: £9.825,00

Marion Willian: £14.331,92

Louise Sutherland: £370,720.60

Agnes Kennedy Duncan: £2540,66

John Francis Murphy: £8,32,67

James Edward Sinton: £2085,79

Rose Brown: £26.901,77

Lascelles McPherson: £ 140.579,20

Yasar Karabina: £1041,39

John Stoddart: £6392,10

Andrew Gibb: £2913,41

Mohamed Ali Benyahia: £5523,47

Peter Kaye: £14.811,88

Charles Simpson: £601,21

John McManus: £1441,39

Trevor Charles Hunniball: £248,29

George Thomas Pape: £1896,60

Bertie Alexander Sutherland: £2898,36

Margaret Ferguson White: £436,76

Philip Wilkinson: £2819,65

Helen Margaret Alexander: £5530,80

Margaret Willia: £11,446,48

Gertrude Flyn: £7449,74

Richard Lamont: £3881,39

Noel Walsh: £31.910,96

Robert McSporran: £5771,96

Thomas McKinley Hamilton: £4621,05

Irvine Campbell: £1583,79

Richard Watters Burt: £2798,59

Joeseph McGorman: £361,11

George Bradman Jones: £1255,64

James Brooks: £17.979,94

Vincent Kilcullen: £11.156,10

Elizabeth Morrison: £245,86

Nelson Taylor: £2493,08

George White: £3202,06

John Connachan: £4776,50

Gloria Mary Malone-Philban: £2171,79

Onufriz Pobihuszka: £3082,80

Kem Thomas Thomas Aitken: £1826,59

Alfred Joe Lindsay: £5948,54

Patrick Glynn: £13,.338,39

Eoin (John) Stewart: £7960,40

Euphemie Brown (nee Bartie): £5762,79

Kenneth Sweeney: £63,66

George Henry Davidson: £245,85

Harold Brown: £3960,59

Andrew McGinty: £118,53

Alexander Downie: £886,12

Isobel Mary Reid Tait: £1818,91

Norman Higgins: £4788,92

Edward McGurk: £7117,18

James Hickman: £5682,12

Walter Fairnie Watson: £13,092,84

Robert McGhee: £3094,09

Adelheide Raube: £3146,96

Elizabeth Dunbar: £7761,56

Bạn có thể xem đầy đủ danh sách tại đây: https://www.qltr.gov.uk/content/estates-which-administration-has-been-completed-and-which-remain-available-claim

VietHome (Theo Edinburgh Live)