Nhiều cơ sở kinh doanh ở Greater Manchester trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu

pay packet
 
Chính phủ đã nêu danh Sale Sharks và cụm rạp Odeon Cinema trong danh sách các doanh nghiệp trả lương thấp hơn quy định cho người lao động.
 
Hai cơ sở trên nằm trong số tổng cộng 239 doanh nghiệp trên khắp đất nước không tuân thủ quy định về mức lương tối thiểu.
 
Odean và UCI Cinema Group Ltd, Manchester M1, đã trả thiếu 4,438.92 bảng cho 237 người lao động, trung bình là 18.73 bảng mỗi người.
 
Phát ngôn viên của Odeon cho biết: “Chúng tôi rất coi trọng việc đãi ngộ tất cả các nhân viên một cách công bằng, và trả lương chính xác cho từng người là yếu tố quan trọng nhất.
 
“Do sơ suất, năm ngoái, một số nhỏ nhân viên đã bị trả lương sai và thấp hơn so với mức lương tối thiểu được quy định.
 
“Chúng tôi đã ngay lập tức sửa lỗi bằng cách hoàn trả lại đủ tiền cho các nhân viên.
 
“Chúng tôi đã giải quyết thông báo phạt với HMRC, và vụ việc đã được khép lại từ tháng Mười Một năm 2017. Chúng tôi đã kiểm tra lại các quy trình và chính sách để tránh lặp lại tình trạng tương tự trong tương lai.”
 
Theo HMRC, Manchester Sale Rugby Club Limited, thuộc quản lý của Sale Sharks, Trafford M31, đã trả thiếu 7,445.51 bảng cho một nhân viên.
 
Phát ngôn viên của Sale Sharks phát biểu: “Vấn đề này có liên quan đến sự khác biệt trong mức lương được đưa ra bởi ban quản trị cũ.
 
“Vấn đề đã được chúng tôi giải quyết với nhân viên nói trên ngay khi chúng tôi được biết sự việc.”
 
HMRC cho biết năm nguyên nhân chính cho việc trả lương thiếu là trích lương cho các chi phí như đồng phục, trả lương thấp hơn đối với nhân viên tập sự, không trả lương cho thời gian đi lại, tính sai chi phí nhà ở và áp dụng sai thời gian khi tính lương.
 
Việc trả thiếu lương được HMRC phát hiện trong danh sách mới nhất này có ảnh hưởng tới nhiều người lao động hơn tất cả các thời điểm trước đây, với 22,400 người bị trả thiếu tổng cộng 1.44 triệu bảng.
 
Những cơ sở kinh doanh trả thiếu lương cho nhân viên sẽ phải hoàn trả lại số tiền thiếu theo tỷ giá hiện hành và sẽ phải đối mặt với khoản phạt lên tới 200% tổng số tiền trả thiếu.
 
Các công ty và cơ sở kinh doanh ở Greater Manchester bị nêu danh trong danh sách bao gồm Manchester Sale Rugby Club Limited, Odeon UCI Cinema Group Ltd, Advanced Building (NW) Ltd, Clarkson House Residential Care Home Ltd, Integrated Guarding Solutions Limited, Revolution Group plc, Perfection, và Dog Day Leisure Ltd.
 
 
VietHome (Theo Manchester Evening News)