Thoả thuận mới với EU mà David Cameron vừa giành được

Cuối cùng thì David Cameron đã đạt được một thoả thuận với EU, và chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 23 tháng Sáu.

ad 197117460

Điều gì sẽ xảy ra với đồng bảng?

Chúng ta không ở trong eurozone, vì thế nên đồng bảng sẽ chính thức được bảo vệ.

Điều đó có ý nghĩa rằng việc đảm bảo ổn định tài chính của Anh quốc sẽ do chính người dân Anh chịu trách nhiệm.

Những người nộp thuế của UK sẽ không phải chi cho những khoản cứu trợ với các nước trong eurozone, và những doanh nghiệp của Anh sẽ không bị phân biệt đối xử vì không ở trong khối châu Âu.

Còn về vấn đề nhập cư?

Nhập cư là vấn đề được quan tâm nhất ở châu Âu, và sẽ có một số thay đổi được thực hiện sau thoả thuận mới này.

Vấn đề tội phạm

Sẽ có những sự can thiệp mạnh mẽ hơn trong việc ngăn những tội phạm nhập cư di chuyển qua các biên giới, và trong việc trục xuất ra hỏi UK nếu những người này phạm tội ở UK.

Trợ cấp

Những người đến Anh từ EU mà không tìm được việc trong sáu tháng sẽ buộc phải rời đi.

Một điều khoản quan trọng khác cũng cho phép UK ngừng viện trợ việc làm với những người nhập cư có thu nhập thấp trong vòng bảy năm.

Những khoản trợ cấp trẻ em với những lao động nhập cư có con cái vẫn sống ở nước khác cũng có thể bị cắt bỏ.

Cưới xin

Những người không phải quốc tịnh EU mà cưới công dân EU sẽ không được quyền tự do đi lại tới UK nữa.

Ví dụ như một người Đức lấy một người ngoài EU, thì hôn thê của họ sẽ không được tự do chuyển đến UK nữa.

Điều đó cũng có nghĩa nếu một người Anh lấy một người ngoài EU, thì hai người cũng không được phép sang một nước như Pháp sống, trước khi người đó chính thức trở thành công dân Anh quốc.

Những điều trên bao giờ sẽ có hiệu lực?

Chúng sẽ có hiệu lực nếu người dân Anh bỏ phiếu ở lại EU, còn không thì sẽ không có ý nghĩa gì.

 

Viethome - theo Metro