Áp dụng mức phí nhập cư và quốc tịch mới trong giai đoạn 2016 - 2017

Ngày 11 tháng Hai 2016, Chính phủ đã đề xuất mức phí mới cho các hoạt động xin thị thực, nhập cư, xin quốc tịch và các dịch vụ cao cấp khác trong năm 2016-2017.

 

Bo Noi Vu Anh

 

Các loại phí đặc biệt có sự thay đổi trong năm 2016-2017 sẽ được áp dụng sau được trình duyệt trước Nghị viện vào tháng Tư năm nay.

Điều luật mới sẽ quy định mức tăng tối đa cho các loại khoản phí đươc thu bởi Bộ Nội vụ trong vòng bốn năm tới. Hiện tại, chưa có bất kỳ kế hoạch tăng phí lên mức cao nhất.

Việc tăng phí này sẽ cho phép Chính phủ Anh giảm mức đóng góp thuế vào các vấn đề về biên giới, nhập cư và đảm bảo rằng đến năm 2019-2020, hệ thống này sẽ được đóng góp bởi chính những người sử dụng nó.

 

Những thay đổi chính gồm có:

- Tăng nhẹ phí thị thực (2%) với các loại thị thực thăm quan, học tập và làm việc

- Phí cư trú và quốc tịch sẽ tăng 25% trong giai đoạn 2016-2017

- Mục tiêu áp dụng tăng phí là các dịch vụ cao cấp, ví dụ như các thị thực ưu tiên.

Các phí áp dụng với tất cả các loại tài trợ sẽ sẽ giữ ở mức hiện tại.

Bạn có thể tham khảo chi tiết các loại phí tại đây.

 

 

VietHome (Theo gov.uk)