Cáo Phó: Lê Thị Thu Hà từ trần ngày 15-02-2013

** Đăng cáo phó, hiếu hỷ, mừng đám cưới, sinh nhật MIỄN PHÍ trên VietHome. Hãy email: info@viethome.co.uk **
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin
lethithuha
Con gái: LÊ THỊ THU HÀ
Ngày sinh: 07/09/1972
Nơi sinh: Hải Phòng, Việt Nam
Đã từ trần vào lúc 4.15 chiều ngày 15/02/2013 (Dương lịch) tức ngày 06/01/2013 (Âm lịch)
Tại lewhisham hospital, london, Anh Quốc.
Hưởng dương: 41 tuổi

Linh cữu được quàn tại địa chỉ
FA. Abin and sons
164 Deptford high street
SE8 3PR
LONDON


LỊCH TRÌNH TANG LỄ

Lễ nhập quan và phát tang
Cầu siêu và thăm viếng ngày 05/03/2013 vào lúc 9.30 sáng tới 12 giờ trưa tại địa chỉ 164 Deptford High street, se8 3pr

Lễ di quan vào lúc 7.30 sáng ngày 06/03/2013
Lễ hỏa thiêu vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày tại "FUNERAL AT LEWHISHAM CREMATORIUM"

Tang gia đồng kính báo.
 
VietHome xin gửi lời chia buồn đến toàn thể gia đình chị Lê Thị Thu Hà. Mong chị an giấc ngàn thu !!