Khát cháy Nam Đông

(Dân Việt) - Đã đến giữa tháng 8.2012, chảo lửa Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) vẫn chưa có mưa, toàn huyện miền núi này lâm vào đợt đại hạn tồi tệ nhất trong hơn 10 năm qua.

Hơn 7 nghìn người dân ở các xã bị thiếu nước trầm trọng do các công trình nước sinh hoạt, giếng bị mất nguồn. Hơn 60ha lúa chiếm 20% diện tích lúa hè thu bị khô cháy, phần còn lại bị ảnh hưởng năng suất 20-50%, cây cao su nguồn thu lớn nhất của nông dân Nam Đông do hạn hán cũng giảm năng suất khoảng 20%, hầu hết diện tích rau, màu bị hư hỏng, trong đó có nhiều vùng khó phục hồi được.

Ruộng lúa bị khô cháy do hạn hán ở xã Hương Hòa, huyện Nam Đông.
Bất lực trước nắng hạn, chủ vườn chuối hơn 1.000m2 mới trồng ở thôn 10, xã Hương Hòa đã bỏ mặc vườn cho... trời.
Toàn huyện có đến hàng trăm giếng nước bị cạn khô như giếng nước này (thôn 1, xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông).
Em học sinh lớp 4 ở thôn 3, xã Thượng Nhật đi lấy nước phụ giúp cha mẹ.
Bà Hồ Thị Trắc 75 tuổi ở thôn 3, xã Thượng Nhật giúp con cháu bằng việc đi lấy nước mỗi ngày 3 lần cho gia đình 5 người.
Nước lấy từ mạch rỉ ra nơi khe đá.
Ông Tà Rường Đề 83 tuổi ở xã Thượng Nhật đi liêu xiêu với hơn 10 lít nước gùi từ suối về.

Xuân Trường - An Sơn