Việt Nam và Vương quốc Anh hợp tác xây dựng Kho dữ liệu thương mại

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Quốc Khánh có cuộc họp trực tuyến với Quốc vụ khanh Bộ Thương mại quốc tế Anh Greg Hands. Hai bên đã trao đổi và ký kết Ý định thư về việc phối hợp xây dựng Kho dữ liệu thương mại quốc gia của Việt Nam và kết nối để trở thành một bộ phận của Kho dữ liệu thương mại ASEAN.

cedf342bdb6832366b79

Đây là dự án hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại mà Chính phủ Anh dành cho Việt Nam trong Chương trình Thương mại toàn cầu của Quỹ thịnh vượng Anh. Với tổng ngân sách 150 triệu bảng Anh, Chương trình được triển khai tại 10 quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam, nhằm mục tiêu tạo thuận lợi cho thương mại tự do thông qua, giảm thiểu tác động của các rào cản thương mại phi thuế quan, qua đó góp phần tăng cường thịnh vượng cho các quốc gia đối tác.


Minh bạch thông tin là một trong những yếu tố quan trọng của môi trường kinh doanh công bằng, đặc biệt là tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Sau khi hoàn thiện, kho dữ liệu này sẽ tạo thuận lợi cho thương mại tự do và thị trường mở tại Việt Nam thông qua việc tập hợp, cập nhật đầy đủ thông tin liên quan đến việc xuất nhập khẩu và hỗ trợ doanh nghiệp quốc tế tiếp cận, tra cứu dễ dàng hơn các quy định và luật lệ liên quan đến kinh doanh tại Việt Nam. Đồng thời, kho dữ liệu sẽ giúp thúc đẩy đầu tư và tăng cường sự tương tác của Việt Nam với các chuỗi cung ứng toàn cầu, góp phần tăng trưởng kinh tế và cải thiện sinh kế của người dân.

Kho dữ liệu dự kiến sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, các đầu mục nội dung chính sau nhằm đáp ứng yêu cầu của Hiệp định về Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA): Biểu thuế quan; Thuế suất tối huệ quốc, thuế suất ưu đãi theo Hiệp định ATIGA và các hiệp định khác của ASEAN với các đối tác đối thoại; Quy tắc xuất xứ; Các biện pháp phi thuế quan; Luật lệ và quy định thương mại và hải quan của các quốc gia; Các thủ tục và yêu cầu về hồ sơ; Phán quyết hành chính; Thông lệ tốt trong tạo thuận lợi thương mại; Danh sách các doanh nghiệp ưu tiên trong thương mại.

Ngoài ra, dự án cũng sẽ giúp Việt Nam thiết lập cơ chế phối hợp giữa các bộ, ban, ngành để tiếp nhận và duy trì hiệu quả Kho dữ liệu này, cũng như giúp đào tạo và nâng cao năng lực cho các cán bộ Nhà nước và khu vực tư nhân khai thác tối đa những lợi ích mà kho dữ liệu sẽ đem lại.

Phát biểu tại Lễ ký kết trực tuyến, Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward khẳng định: “Năm 2010, Vương quốc Anh và Việt Nam đã thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược, thể hiện tham vọng về một mối quan hệ song phương sâu sắc, bao trùm và có ý nghĩa. Một thập kỷ đã qua, tôi rất vui mừng trước những bước tiến mà hai quốc gia đã đạt được, thể hiện ở kim ngạch thương mại song phương và số lượng khách du lịch Anh đến Việt Nam tăng gấp ba lần. Kho dữ liệu thương mại Việt Nam, thông qua sự hỗ trợ của Chương trình Thương mại toàn cầu của Quỹ thịnh vượng Anh, sẽ mang đến giá trị to lớn đối với các doanh nghiệp trên toàn thế giới, bao gồm cả doanh nghiệp Anh, xúc tiến thương mại hàng hóa và dịch vụ với Việt Nam và ASEAN”.