05/10 - Show Đêm Kẹo cùng Andree Right Hand - Studio 338

'Đêm Kẹo' bài hát của Andree Right Hand sẽ nổi bật trong đêm đặc biệt do chúg tôi tổ chức tại

Studio338 | Greenwich SE10 0PF

Cùng với các tên tuổi DJ/MC của Phương Đông.
Hotline 07405255204 / 07447741866

Thời Gian: Thứ 7 ngày 5 - 10.