Quy trình mới áp dụng cho Visa định cư

Cục quản lý thị thực và xuất nhập cảnh Vương Quốc Anh xin giới thiệu quy trình scan điện tử các giấy tờ đối với diện thị thực định cư. Các thay đổi và quy trình mới sẽ được giải thích như sau.

Các thay đổi và quy trình mới sẽ được giải thích như sau

Quy trình mới áp dụng cho Visa định cư tại Anh Quốc

Từ ngày 21 tháng 04 năm 2017, đương đơn, người bảo lãnh hoặc người đại diện phải gửi tất cả các giấy tờ hỗ trợ gửi trực tiếp đến địa chỉ Vương Quốc Anh như dưới đây.
Tất cả các giấy tờ hỗ trợ cần nộp trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày quý vị cung cấp mẫu sinh trắc học đối với hồ sơ diện thị thực định cư.

Settlement Applications, International Operations and Visas
PO Box 5852
Sheffield
United Kingdom S11 0FX

Đương đơn cũng có thể sử dụng dịch vụ mới thay thế cho cách gửi hồ sang Anh được cung cấp bởi VFS Global, một đối tác thương mại của chúng tôi, tại các trung tâm tiếp nhận thị thực tại Việt Nam. Theo đó, giấy tờ của Quý vị sẽ được scan điện tử và gửi cho Cục Quản lý Thị thực & xuất nhập cảnh Vương quốc Anh. Dịch vụ scan giấy tờ của VFS Global tại Các trung tâm tiếp nhận thị thực ở Việt Nam sẽ được miễn phí cho đến Thứ 4, ngày 26 tháng 05 năm 2017. Sau đó dịch vụ scan giấy tờ sẽ được tính phí theo quy định.
Đối với Việt Nam, từ ngày 28 tháng 4 tới ngày 5 tháng 5 tại Việt Nam, Cục Quản lý thị thực và xuất nhập cảnh Vương quốc Anh sẽ giữ lại giấy tờ hỗ trợ đồng thời scan điện tử những hồ sơ này. Giấy tờ hỗ trợ gốc được giữ bởi Cục Quản lý thị thực và xuất nhập cảnh Vương quốc Anh sẽ được trả lại cho khách hàng cùng với hộ chiếu khi kết quả thị thực được quyết định.
Sau ngày 12 tháng 5 tại Việt Nam, tất cả giấy tờ hỗ trợ sẽ được trả lại cho khách hàng ngay sau khi giấy tờ được scan bởi VFS Global tại Trung tâm tiếp nhận thị thực Vương Quốc Anh.
Lưu ý đối với khách hàng nộp hồ sơ Định cư:
1. Có mặt tại Trung tâm tiếp nhận thị thực để cung cấp thông tin sinh trắc học và nộp hộ chiếu. Bộ phận thị thực và nhập cư Vương Quốc Anh sẽ giữ lại hộ chiếu cho đến khi kết quả thị thực được quyết định.
2. Sắp xếp gửi giấy tờ hỗ trợ qua đường bưu điện đến Cục Quản lý Thị thực và & xuất nhập cảnh Vương quốc Anh tại Sheffield hoặc đến Trung tâm tiếp nhận thị thực của VFS Global để scan giấy tờ như đã hướng dẫn ở trên.
Cục Quản lý thị thực và xuất nhập cảnh Vương Quốc Anh nhắm đến mục tiêu đưa ra quyết định đối với hồ sơ thị thực diện định cư trong vòng 60 ngày làm việc.
Vui lòng chuẩn bị hồ sơ để trình nộp
Đương đơn cần gửi các giấy tờ hỗ trợ đến Cục Quản lý Thị thực và xuất nhập cảnh Vương quốc Anh sớm nhất có thể sau khi đã hoàn thành mẫu đơn trực tuyến với mã số GWF duy nhất. Đương đơn có thể gửi giấy tờ trước khi nộp đơn và cung cấp thông tin sinh trắc học. Các hướng dẫn bên dưới sẽ giúp quý vị trong quá trình chuẩn bị hồ sơ.
Các giấy tờ gốc cần được cung cấp khi có yêu cầu. Nếu đương đơn nộp các bản sao thì yêu cầu bản sao cần rõ ràng và dễ đọc. Chúng tôi khuyến khích đương đơn cung cấp bản sao của các giấy tờ gốc để hỗ trợ chúng tôi trong việc xét duyệt hồ sơ thị thực của quý vị một cách nhanh chóng.
Tất cả các giấy tờ cần theo cỡ giấy A4. Bất kì giấy tờ nhỏ hơn hoặc lớn hơn kích thước này phải được photo thành cỡ giấy A4, bao gồm các trang của hộ chiếu cũ. Tất cả các giấy tờ phải được tháo gỡ kẹp, ghim bấm trước khi nộp.
Vui lòng đính kèm Biên nhận dịch vụ xét duyệt khẩn hoặc dịch vụ phòng chờ cao cấp nếu có trước tập hồ sơ để nhân viên tiếp nhận hồ sơ nhận biết được đó là hồ sơ được ưu tiên.
Vui lòng đính kèm vào phía trước tập hồ sơ 01 bản photo trang thông tin hộ chiếu của đương đơn.
Chắc chắn rằng cả số tham chiếu GWF (được tạo ra khi hoàn tất việc khai đơn trực tuyến) và vị trí của trung tâm tiếp nhận thị thực được ghi rõ ràng bên ngoài bì thư và ở góc trên cùng bên phải của trang đầu tiên trong tập tài liệu đính kèm.
Giấy tờ rách nát, nhiều nếp nhăn sẽ không thể scan được, do đó các giấy tờ này phải được photo thành cỡ A4 trước khi nộp.
Giấy tờ không được phép ép nhựa.
Khi quý vị đã hoàn tất việc chuẩn bị giấy tờ, vui lòng nộp hồ sơ với một khoản thanh toán trước phù hợp, bì thư ghi sẵn địa chỉ cá nhân để hoàn trả giấy tờ, tương tự như địa chỉ gửi đi ở Vương quốc Anh hoặc ở Việt Nam.
Việc không tuân theo những hướng dẫn này có thể dẫn đến sự trì hoãn trong việc xét duyệt hồ sơ thị thực, ngay cả khi quý vị đã thanh toán dịch vụ khẩn. Quý vị lưu ý rằng những giấy tờ hỗ trợ sẽ được hoàn trả trước khi quý vị nhận quyết định đối với hồ sơ thị thực. Đây là quy trinh thông thường và Quý vị không cần thiết phải liên hệ với chúng tôi.
Tất cả các giấy tờ hỗ trợ sẽ được hoàn trả cho quý vị sau khi được scan. Hộ chiếu của quý vị sẽ được hoàn trả khi kết quả hồ sơ thị thực của quý vị được quyết định.
Điều gì xảy ra với hộ chiếu của tôi?
Hộ chiếu của quý vị sẽ không gửi đến Anh nhưng sẽ được giữ lại tại Cục Quản lý Thị thực và xuất nhập cảnh Vương quốc Anh trong suốt quá trình xét duyệt.
Người bảo lãnh của tôi cần phải làm gì?
Đối với tất cả những hồ sơ thị thực nộp kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2017 trở về sau, tất cả những giấy tờ hỗ trợ phải gửi trực tiếp đến Sheffield tại địa chỉ bên trên, trừ khi quý vị chọn phương thức scan điện tử.
Điều gì xảy ra với tất cả các giấy tờ của tôi?
Tất cả các giấy tờ hỗ trợ sẽ được hoàn trả trực tiếp từ Trung tâm xét duyệt hồ sơ Sheffield đến địa chỉ mà quý vị cung cấp trên bì thư trả lại kèm theo.
Phương thức này có làm tăng thêm thời gian xét duyệt hồ sơ thị thực của tôi không?
Không, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý hồ sơ xin thị thực theo thời gian xét duyệt tiêu chuẩn toàn cầu, tức là 60 ngày làm việc đối với hồ sơ thị thực diện định cư tiêu chuẩn.

 

VietHome (Theo Nước Anh)